Histological examination on of uterus of European lowland bison Bison bonasus

M. Nowicki , K. Olbrych , Bartłomiej J. Bartyzel , Sławomir Paśko , E. Czerniawska-Piątkowska

Abstract

Bison is an endangered species on a global scale. There are many breeding programs and research, in situ and ex situ, regarding this species. Reproduction, which determines the survival and development of the population, takes a prominent place in this area. The aim of this study was to describe the microstructure of the uterus of the bison. Specimens of organs have been collected from 55 individuals. Two groups have been created on the basis of known information about the reproduction of this species: I - 36 sexually immature cows (2 months–1.5 years), II - 19 sexually mature cows (2–20 years). Specimens have been H&E stained. Microscopic measurements and analysis have been done using MultiScanBase v. 8.08 ™ software. Obtained results have been analyzed statistically. The endometrium, depending on the phase of the estrous cycle, is covered by simple columnar and sometimes stratified epithelium with average height 12.55 μm. Under the epithelium is the most developed stroma, which separates the functional layer from the basal layer. Vascular layer, between muscular layers, is well developed (1595.41 μm). In the analyzed bison females from group II thickness of all layers of the wall of the uterus is significantly higher than in group I. The study of uterine microstructures of lowland bison is important to increase the population of this species and allow its preservation for future generations.
Author M. Nowicki - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Nowicki,,
-
, K. Olbrych - Warsaw University of Life Science (SGGW)
K. Olbrych,,
-
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages122-123
Publication size in sheets0.3
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishżubr nizinny, histopatologia
Keywords in Englishlowland bison, histopatology
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishŻubr jest gatunkiem zagrożonym w skali światowej. Istnieją wiele programów hodowlanych i badawczych in situ i ex situ dotyczących tego gatunku. Poczesne miejsce w tym obszarze zajmuje rozród, który warunkuje trwanie i rozwój populacji. Celem pracy był opis mikrostruktur macicy żubra. Wycinki narządów pobrano od 55 osobników. Na podstawie znanych informacji o rozrodzie tego gatunku dokonano podziału na dwie grupy: I - 36 samic niedojrzałych płciowo (2 miesięcy - 1,5 roku), II - 19 zwierząt dojrzałych płciowo (2 - 20 lat). Próbki barwiono metoda przeglądową HE. Przeprowadzono pomiary mikroskopowe i analizę przy użyciu programu MultiScanBase v.8.08™. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. W zależności od fazy cyklu rujowego powierzchnię błony śluzowej macicy żubra pokrywa bezrzęskowy nabłonek jednowarstwowy walcowaty, czasem wielorzędowy lub nawet wielowarstwowy, o średniej wysokości 12,55 μm. Pod nabłonkiem znajduje się, najbardziej rozbudowana blaszka właściwa (1320,80 μm), w której, u podstawy brodawek macicznych leżą gruczoły maciczne. Szczególnie dobrze rozwinięta jest warstwa naczyniowa, oddzielająca od siebie warstwę obie warstwy mięśniowe (1595,41 μm). U badanych samic żubra z grupy II grubość wszystkich warstw ściany macicy jest istotnie większa niż w grupie I. Badanie mikrostruktur macicy u żubra nizinnego jest ważne dla zwiększenia populacji tego gatunku i pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?