Oznaczanie związków ropopochodnych w glebie – wpływ na degradację, rekultywacja gleby

Przemysław Jarosiński , Dariusz Tomkielski , Paweł Grabowski

Abstract

Continuous development of the automotive industry produces an increase in the demand for liquid fuel which are a gasoline and diesel fuel. During the distribution of these fuels is a threat entering compounds that are components of these fuels into the soil. For ecological reasons, soil that has been contaminated must be subjected to the processes of remediation and restoration of the appropriate properties. The article concerns a methodology for the measurement of petroleum compounds in soils using gas chromatography and examination of content of these compounds around the selected petrol stations.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC) - Płockie Naukowe Koło Chemików
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Dariusz Tomkielski (FCEMP / IC) - Płockie Naukowe Koło Chemików
Dariusz Tomkielski,,
- The Institute of Chemistry
, Paweł Grabowski (FCEMP / IC)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsDetermination of petroleum compounds in soil – impact on degradation, remediation of soil
Pages174-187
Publication size in sheets0.75
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishgleba, związki ropopochodne, degradacja gleby, rekultywacja
Keywords in Englishsoil, petroleum compounds, soil degradation, remediation
Abstract in PolishCiągły rozwój motoryzacji wywołuje wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne, jakimi są benzyna oraz olej napędowy. Podczas dystrybucji tych paliw występuje zagrożenie przedostania się związków będących składnikami tych paliw do gleby. Ze względów ekologicznych gleba, która uległa zanieczyszczeniu musi zostać poddana procesom rekultywacji i przywrócenia jej odpowiednich właściwości. Artykuł dotyczy opracowania metodyki pomiarów związków ropopochodnych w glebach za pomocą chromatografu gazowego oraz zbadania zawartości tych związków wokół wybranych stacji benzynowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?