Distribution of the egg shell thickness on cross-section, 1 day before hatching - micro-CT

F. Pankowski , Sławomir Paśko , Bartłomiej J. Bartyzel , E. Czerniawska-Piątkowska , D. Murawska , J. Bonecka , M. Dzierzęcka

Abstract

Egg shells, including chicken egg, evolved to protect the developing embryo against the harmful influence of external factors. Only gases may pass through pores filled with cuticle, other substances are blocked. It can therefore be assumed that the effectiveness of this mechanism depends not only on the amount of cuticle but also on shell thickness, which is not the same at all places. In order to determine the shell thickness distribution in the cross- section, chicken eggs were examines with micro- CT the day before hatching. Analysis of the data showed significant local differences in the eggshell thickness, in a range between 300 and 350 μm. Therefore, measurements of the thickness in one point may be burdened with a large error. From a practical point of view, values considerably below the local minima may indicate areas with increased risk of bacteria penetration into the eggs, in that in these areas barrier is thinnest. Analysis of the distribution of the egg shell thickness may be in the future a useful method of screening for early diagnosis of hens diseases in the flock at the stage in which changes in the eggshell are not yet detectable visually.
Author F. Pankowski - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
F. Pankowski,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, D. Murawska - [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
D. Murawska,,
-
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
, J. Bonecka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
J. Bonecka,,
-
, M. Dzierzęcka - Warsaw University of Life Science (SGGW)
M. Dzierzęcka,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages127-127
Publication size in sheets0.3
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishskorupa jaja, grubość, mikro-CT
Keywords in Englishegg shell, thickness, micro-CT
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishSkorupa jaja, w tym kurzego, wyewoluowała by chronić rozwijający się zarodek przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Składa się z kilku warstw o różnej grubości. Najbardziej zewnętrzna śluzowa otoczka, zwana kutikulą, pokrywa wapienną warstwę. Przez występujące w skorupie pory wypełnione kutikulą przedostają się wyłącznie gazy, pozostałe substancje są blokowane. Można zatem założyć, że skuteczność działania tego mechanizmu zależy nie tylko od ilości kutikuli ale również od grubości skorupy, która nie jest we wszystkich jej miejscach taka sama. Celem ustalenia rozkładu grubości skorupy w przekroju poprzecznym badaniu w technice microCT poddano jajo kurze na dzień przed wykluciem. Analiza danych pokazała, że grubość skorupy jaja ulega lokalnie dużym zmianom w zakresie od 300 do 350 μm. To pokazuje, że punktowy pomiar grubości może być obarczony dużym błędem. Z praktycznego punktu widzenia stwierdzenie wartości znacznie poniżej lokalnych minima może wskazywać na miejsca zwiększonego ryzyka penetracji bakterii do wnętrza jaja, gdyż w tym miejscu bariera ochronna jest najcieńsza. Badanie nieregularności rozkładu grubości skorupy może być w przyszłości metodą do wczesnej przesiewowej diagnostyki chorób niosek w stadzie na etapie, gdy brak jest jeszcze widocznych gołym okiem zmian w budowie skorupy.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?