The relationship between Business Process Management and Knowledge Management - selected aspects from a study of companies in Poland

Agnieszka Bitkowska

Abstract

The integration of the concepts of Business Process Management (BPM) and Knowledge Management (KM) is a challenging research issue today, and should be analyzed jointly in contemporary enterprises. The challenge for modern process organizations is the constant accumulation of knowledge and its skillful use in order to gain a competitive advantage and ensure a stable position in the market. Despite the growing interest among researchers and practitioners there is a lack of articles in this area. The main objective of this paper is to identify the relation between Business Process Management and Knowledge Management. The article presents the results of empirical research conducted by the author in contemporary enterprises in Poland in 2019, and some solutions, as well as benefits, related to the correlation of these two concepts. Business Process Management has a positive influence over Knowledge Management processes. The identification, acquisition, presentation and documentation of knowledge are not independent tasks, but are implemented within processes. The implementation of Knowledge Management stimulates employee creativity and supports internal communication. Building a process organization using best practices and guidelines minimizes the risk of failure of projects to improve the organization and implement Knowledge Management. In order to test the correlations between them, Yule’s, Pearson’s, and Bykowski’s coefficients have been used.
Author Agnieszka Bitkowska (FoM / CMP)
Agnieszka Bitkowska,,
- Chair of Management Processes
Journal seriesJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation, [NOWY SĄCZ ACADEMIC REVIEW, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation], ISSN 2299-7326, e-ISSN 2299-7075, [1734-1590]
Issue year2020
Vol16
No1
Pages169-194
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishzarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą, proces zarządzania wiedzą
Keywords in Englishbusiness process management, knowledge management, knowledge management process
ASJC Classification14 Business, Management and Accounting
Abstract in PolishIntegracja koncepcji zarządzania procesowego (BPM) i zarządzania wiedzą (KM) stanowi aktualny problem badawczy, który należy przeanalizować w przedsiębiorstwach. Wyzwaniem dla współczesnych organizacji procesowych jest ciągłe gromadzenie wiedzy i umiejętne jej wykorzystywanie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia stabilnej pozycji na rynku. Pomimo rosnącego zainteresowania badaczy i praktyków brakuje artykułów dotyczących omawianej problematyki. Głównym celem artykułu jest identyfikacja związku między zarządzaniem procesowym a zarządzaniem wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez we współczesnych przedsiębiorstwach w 2019 r. w Polsce, a także korzyści związane z korelacją tych dwóch pojęć. Zarządzanie procesowe ma pozytywny wpływ na zarządzanie wiedzą, a w szczególności procesy zarządzania wiedzą. Identyfikacja, pozyskiwanie, prezentacja i dokumentacja wiedzy nie są niezależnymi zadaniami, ale są realizowane w ramach procesów. Wdrożenie zarządzania wiedzą stymuluje kreatywność pracowników i wspiera komunikację wewnętrzną. Budowanie organizacji procesowej przy użyciu najlepszych praktyk i wytycznych minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektów w celu poprawy organizacji i wdrożenia zarządzania wiedzą. Do przetestowania korelacji między koncepcją zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą wykorzystano współczynniki Yule’a, Pearsona i Bykowskiego.
DOIDOI:10.7341/20201616
URL https://jemi.edu.pl/vol-16-issue-1-2020/the-relationship-between-business-process-management-and-knowledge-management-selected-aspects-from-a-study-of-companies-in-poland
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?