Electrospinning production of PLLA fibrous scaffolds for tissue engineering

Michał Wojasiński , Krzysztof Faliszewski , Tomasz Ciach

Abstract

Nonwoven fibrous mats were produced in the process of solution electrospinning. Polymeric fibres generated in this process consist of poly(L-lactic) acid (PLLA), biodegradable and biocompatible polymer. Produced fibrous mats were examined by scanning electron microscopy and additionally degradation rate of fibrous material was investigated. Obtained fibres exhibit porous surface and fibre diameter varied from 200 nm to 1,2 ım, depending on the process parameters. Low degradation rate of scaffold material was designed for long-term scaffold usage. The influence of solvent type and solution concentration as well as the solution flow rate, applied voltage and the setup geometry on the fibres morphology and diameter were examined and presented. The influence of polymer concentration on the solution viscosity was also evaluated. Further, the degradation rate of obtained fibres was investigated, as well as the influence of degradation process on surrounding environment. Materials produced in electrospinning process have potential application as long-term biodegradable scaffold for tissue engineering, especially in bone tissue, vascular tissue or cartilage tissue engineering.
Author Michał Wojasiński (FCPE / DBBE)
Michał Wojasiński,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Krzysztof Faliszewski (FCPE)
Krzysztof Faliszewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Tomasz Ciach (FCPE / DBBE)
Tomasz Ciach,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Journal seriesChallenges of Modern Technology, ISSN 2082-2863, e-ISSN 2353-4419
Issue year2013
Vol4
No1
Pages9-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnanowłókno, elektroprzędzenie, poli(L-kwas mlekowy), inżynieria tkankowa, biomateriał, degradacja
Keywords in Englishnanofibre, electrospinning, poly(L-lactic acid), tissue engineering, biomaterial, degradation
Abstract in PolishWłókniste maty zostały wyprodukowane w wyniku procesuelektroprzędzeniaroztworu polimeru. Włókna polimerowe wytwarzane w tym procesiewykonano z kwasu poli(L- mlekowego) (PLLA), polimeru biozgodnego i ulegającego biodegradacji. Wytworzone maty włókniste badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, a ponadto dokonano analizy szybkości degradacji materiału włóknistego. Otrzymane włókna charakteryzują się porowatą powierzchnią i posiadają średnicę włókna w zakresie od 200 nm do 1,2 um , w zależności od parametrów procesowych procesu wytwarzania . Niski stopień degradacji materiału rusztowania zaprojektowano z myślą odługotrwałych zastosowaniachrusztowania. Zbadany został i przedstawiony wpływ rodzaju rozpuszczalnika i stężenia w roztworze oraz szybkości podawania roztworu , przyłożonego napięcia i geometrii konfiguracji układuna morfologię i średnice włókien. Wpływ stężenia polimeru na lepkość roztworu również został oceniony . Ponadto, zbadano szybkość degradacji uzyskanych włókien, jak również wpływ procesu degradacji na środowisko otaczające materiał. Materiały produkowane w procesie elektroprzędzeniamają potencjalne zastosowanie jako biodegradowalne rusztowania dla inżynierii tkankowej do zastosowań długotrwałych, szczególnie w regeneracji tkanki kostnej, tkanki naczyniowej lub tkanki chrzęstnej.
URL http://nas.isep.pw.edu.pl/kok/journal/index.php/isuues/file/139-electrospinning-production-of-plla-fibrous-scaffolds-for-tissue-engineering
Languageen angielski
File
WojasińskiM..pdf 922.06 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 8.0
Citation count*9 (2020-09-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?