Idea fabrykacji elementów strukturalnych w kształtowaniu współczesnych pawilonów

Ewelina Gawell , Anna Stefańska

Abstract

The digitization of architect’s tools affects the interaction between design disciplines. With the change in trends, the use of algorithms allows us to replicate complex bionic patterns, while process optimization in various technological fields ever increasingly defines architectural quality. Computer aided architectural modeling including BIM (Building Information Modeling) collaboration between the industries results in an even greater interest in non-Euclidean geometrical forms. Only engineering logic-pertaining to construction, structural solutions, materials and geometry remains an important and invariable element in the design of contemporary structural forms
Author Ewelina Gawell (FA)
Ewelina Gawell,,
- Faculty of Architecture
, Anna Stefańska (FA / CSDCETI)
Anna Stefańska,,
- Chair of Structural Design, Civil Engineering and Technical Infrastructure
Other language title versionsThe Idea of Structural Elements’ Fabrication in the Design of Contemporary Pavilions
Journal seriesZeszyty Naukowe Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 1509-3670, [2084-4689]
Issue year2018
No61 (4)
Pages82-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpawilony, fraktale, algorytmy, fabrykacja
Keywords in Englishpavilions, fractals, algorithm, fabrication
Abstract in PolishDigitalizacja narzędzi pracy architekta wpływa na sposób współdziałania dyscyplin związanych z powstawaniem architektury. Z jednej strony zmieniają się tendencje i dzięki wykorzystaniu algorytmów możliwe staje się powielanie wzorców bionicznych o złożonej budowie, a z drugiej strony o jakości projektowanych rozwiązań coraz częściej decydują procesy optymalizacyjne prowadzone na różnych obszarach działalności techniczno-technologicznej. Modelowanie architektury w przestrzeni komputerowej, w tym także współdziałanie inżynierów na platformie BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) spowodowało większe niż dotychczas zainteresowanie formami, których geometria wykracza poza paradygmaty euklidesowe. Istotnym i niezmiennym elementem w kształtowaniu współczesnych form strukturalnych pozostaje logika inżynierska – konstrukcyjna, budowlano-materiałowa, geometryczna
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/2NPP0tovXIR8ZYEVckdtDGaOl.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?