Wstępne badania możliwości zastosowania ftalanu i tereftalanu dioktylu jako dyspergatorów asfaltenów

Patrycja Kalbarczyk , Wioletta Michalska , Karolina Soszyńska , Przemysław Jarosiński

Abstract

The presence of asphaltenes in crude oil significantly impairs its processing. Frequent clogging of the equipment and deactivation of catalysts by asphaltenes sludge make it constantly sought to reduce their precipitation. The article discusses the results of tests allowing to assess the possibility of using dioctyl phthalate and terephthalate as dispersing additives that prevent the precipitation of asphaltene sediments. The use of such additives would reduce the harmful impact of refineries on the environment and improve the production economics.
Author Patrycja Kalbarczyk (FCEMP)
Patrycja Kalbarczyk,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Wioletta Michalska (FCEMP)
Wioletta Michalska,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Karolina Soszyńska (FCEMP)
Karolina Soszyńska,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
Pages131 - 137
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2019 Problemy Inżynierii Środowiska, 2019, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-945005-3-5, 240 p.
Keywords in Polishasfalteny, dyspergatory, stabilność fazowa, ftalan dioktylu, tereftalan dioktylu
Keywords in Englishasphaltenes, dispersants, phase stability, dioctyl phthalate, dioctyl terephthalate
Abstract in PolishObecność asfaltenów w ropie naftowej w znaczący sposób utrudnia jej przerób. Częste zatykanie aparatury i dezaktywacja katalizatorów przez osady asfaltenowe sprawiają, że stale poszukuje się sposobów ograniczania ich wytrącania. W artykule omówiono wyniki badań pozwalających na ocenę możliwości zastosowania ftalanu i tereftalanu dioktylu jako dodatków dyspergujących, które zapobiegają wytrącaniu osadów asfaltenowych. Zastosowanie takich dodatków pozwoliłoby ograniczyć szkodliwy wpływ rafinerii na środowisko oraz poprawić ekonomikę produkcji.
Languagepl polski
File
Kalbarczyk Michalska Soszyńska Jarosiński.pdf 587.35 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 18-02-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?