EVALUATION OF THE INFLUENCE OF POWERING A SELF- -IGNITION ENGINE WITH FUEL-WATER EMULSION ON THE PARAMETERS OF ITS OPERATION AND THE CONCENTRATION OF TOXIC SUBSTANCES IN EXHAUST GASES

Wojciech Kamela

Abstract

The article concerns a comparison of the working parameters of a self-ignition engine powered with diesel fuel and fuel-water emulsion. A characteristics of research fuels and analysis of a microscopic structure of the studied fuel-water emulsion were presented. Engine test bench used in the study was also described. Based on the obtained results of measurements, basic working parameters of a Perkins 1104C-E44T engine were established and concentration of toxic substances in exhaust gases when powering the engine both with diesel fuel and fuel-water emulsion was determined. The measurements were performed on the external characteristic of the engine and two load characteristics. In the final stage, the obtained results were compared, based on which the conclusions were drawn.
Author Wojciech Kamela IP
Wojciech Kamela,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X [1233-8303]
Issue year2016
Vol108
No4(108)/2016
Pages87-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsilniki spalinowe, paliwa alternatywne, emulsja paliwowo – wodna, parametry użytkowe, zanieczyszczenie powietrza
Keywords in Englishcombustion engines, alternative fuels, fuel-water emulsion, functional parameters, air pollution
Abstract in PolishPraca dotyczy porównania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym oraz emulsją paliwowo – wodną. W artykule przedstawiono charakterystykę paliw badawczych oraz analizę struktury mikroskopowej badanej emulsji paliwowo – wodnej. Opisano również stanowisko hamowniane, wykorzystane w trakcie badań. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów wyznaczono podstawowe parametry pracy silnika Perkins 1104C-E44T oraz określono stężenia substancji toksycznych spalin przy zasilaniu go zarówno olejem napędowym, jak i emulsją paliwowo – wodną. Pomiary prowadzono na charakterystyce zewnętrznej silnika oraz dwóch charakterystykach obciążeniowych. W końcowym etapie dokonano porównania uzyskanych wyników badań oraz określono na ich podstawie wnioski końcowe.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=698:wojciech-kamela-evaluation-of-the-influence-of-powering-a-self-ignition-engine-with-fuel-water-emulsion-on-the-parameters-of-its-operation-and-the-concentration-of-toxic-substances-in-exhaust-gases&catid=93:zeszyt-41082016&Itemid=29
Languageen angielski
File
Kamela (1).pdf 396.12 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back