Risk Analysis of Interference Railway GSM-R System in Polish Conditions

Marek Sumiła

Abstract

The paper presents the problem of interference of GSM-R receivers as a result of coexistance with MFCN (public operators mobile networks). In the following sections presentes necessary to understand the nature of the problem description of the GSM-R, causes and effects of intreference and results of simulations con-sidered interference phenomena. In the main part of the paper shows the results of evaluation a part of Polish railway line by the determining the distance of near-by MFCN’s transmitters. The results of the analysis indicate the scale of the phenomenon and the need to take action to mitigate the effects of interference.
Author Marek Sumiła (FT / DTT)
Marek Sumiła,,
- Department of Transport Telecommunication
Pages469-479
Publication size in sheets0.5
Book Zamojski Wojciech, Mazurkiewicz Jacek, Sugier Jarosław, Walkowiak Tomasz, Kacprzyk Janusz (eds.): Dependability Engineering and Complex Systems. Proceedings of the Eleventh International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 470, 2016, Heidelberg New York Dordrecht London, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-39638-5, [978-3-319-39639-2], 606 p., DOI:10.1007/978-3-319-39639-2
Front_Matter.pdf / 144.8 KB / No licence information
Keywords in Polishbezpieczeństwo kolei, GSM-R, interferencje systemów komórkowych
Keywords in Englishrailway safety, GSM-R, system interference
Abstract in PolishW referacie przedstawiono problem interferencji pracy odbiorników GSM-R w wyniku koegzystencji z sieciami MFCN (operatorów publicznych sieci telefonii komórkowej). W kolejnych częściach przytoczono niezbędne do zrozumienia istoty opisu problemu GSM-R, przyczyny i skutki występujących w opisywanym obszarze zakłóceń i wyniki symulacji rozpatrywanych zjawisk interferencyjnych. W głównej części pracy przedstawiono wyniki oceny fragmentu polskiej linii kolejowej poprzez określanie odległości od pobliskich nadajników MFCN użytkownika. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują skalę zjawiska i potrzebę podjęcia działań mających na celu złagodzenie efektów zakłócających.
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 10-01-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 10-01-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?