Micro-CT imaging of chick lungs one day before hatching

Bartłomiej J. Bartyzel , Sławomir Paśko , F. Pankowski , E. Czerniawska-Piątkowska , D. Murawska , J. Bonecka , J. Gruszczyńska , P. Koczoń

Abstract

Using the lungs to breathe starts in chicks for many hours before they hatch while still in the egg. It uses air collected in the air cell. An increasing amount of carbon dioxide in the air cell induces the chick to start the shell destruction from the inside and to go out. Disorders in lung development may be a reason for abnormalities in the hatching process. Chicks from excessively large or small eggs are characterized by poor hatchability. Data have been collected using micro-CT 1 day before planned hatching, and subsequently, 3D reconstruction was done. Areas with a density corresponding to the air density have been visualized in the thoracic cavity, and subsequently analyzed using an adequate algorithm, allowing its accurate reconstruction and use for further measurements. Micro-CT is an excellent tool for imaging the internal structures of the egg without compromising its integrity. It enables diagnostics of the respiratory system, among others, including the assessment of the degree of lung aeration in relation to the egg size. This information may be helpful in efforts to improve hatchability of the flock and for evaluation of the chicks’ growth rate after hatching, its general condition and the assessment of pathological processes in the lungs or the whole egg.
Author Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, F. Pankowski - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
F. Pankowski,,
-
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, D. Murawska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
D. Murawska,,
-
, J. Bonecka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
J. Bonecka,,
-
, J. Gruszczyńska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
J. Gruszczyńska,,
-
, P. Koczoń - [Warsaw University of Life Science (SGGW)]
P. Koczoń,,
-
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
No2
Pages74-74
Publication size in sheets3.7
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishpisklę, płuca, mikto-CT
Keywords in Englishchick, lungs, micro-CT
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishPisklę zaczyna oddychać płucami na kilkadziesiąt godzin przed wykluciem, będąc jeszcze w skorupie jaja. Wykorzystuje powietrze zgromadzone w komorze powietrznej. Wzrastająca zawartość dwutlenku węgla w komorze powietrznej stymuluje pisklę do rozpoczęcia niszczenia skorupy od środka i wydostania się na zewnątrz. Zaburzenia w rozwoju płuc mogą być przyczyną nieprawidłowości w procesie klucia. Pisklęta z nadmiernie dużych lub małych jaj cechują się gorszą wylęgowością. Przy pomocy mikroCT zebrano dane dla jaja na dzień przed planowanym wykluciem i wykonano rekonstrukcję trójwymiarową. W jamie klatki piersiowej uwidoczniono obszary o densyjności odpowiadającej powietrzu i poddano je analizie odpowiednim algorytmem, co pozwoliło na ich dokładniejsze odtworzenie i zastosowanie do dalszych pomiarów.Micro CT jest doskonałym narzędziem do zobrazowania wnętrza jaja bez naruszenia jego integralności. Umożliwia diagnostykę m.in. układu oddechowego w tym ocenę stopnia napowietrzenia płuc w stosunku do wielkości jaja. Informacje te mogą być pomocne przy działaniach zmierzających do poprawy wylęgowości w stadzie, do oceny tempa wzrostu pisklęcia po wykluciu jak i jego ogólnej kondycji oraz w ocenie procesów patologicznych toczących się na terenie płuc lub całego jaja.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?