Określenie efektywności odwadniania osadów ściekowych poprzez wirowanie

Hanna Bauman-Kaszubska , Patrycja Jóźwik

Abstract

The paper presents results of one of many processes used for the treatment of sewage sludge. Dewatering through whirling is a method which can change the physico-chemical properties in substantially way which makes the sewage sludge more malleable for further treatment. Effectiveness evaluation was based on weight loss and changes contain of phosphates. Studies were carry on with laboratory centrifuge MPW-351. Sample were from two municipal sewage treatment plants placed in district of Plock.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP / ICEn)
Hanna Bauman-Kaszubska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Patrycja Jóźwik
Patrycja Jóźwik,,
-
Pages113-117
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2016 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, 2016, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ISBN 978-83-945005-0-4, 252 p.
Keywords in Polishosady ściekowe, odwadnianie, wirowanie, wirówka sedymentacyjna, placek osadowy, woda osadowa
Keywords in Englishsewage sludge, dewatering, centrifugation, sedimentation centrifuge, cake sedimentary, water sedimentary
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki jednego z wielu procesów wykorzystywanych w obróbce osadów ściekowych. Odwadnianie osadów poprzez wirowanie jest procesem, który w znaczący sposób może zmieniać właściwości osadów, wskutek czego mogą one stać się bardziej podatne na dalszą obróbkę. Ocena efektywności odwadniania była sprawdzana w oparciu o wybrane parametry, w tym ubytek masy, zmiana zawartości fosforanów, ChZT. Badania zostały przeprowadzone z użyciem laboratoryjnej wirówki typu MPW- 351. Badane próbki pochodziły z dwóch gminnych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie powiatu płockiego.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?