Analiza teoretyczna wpływu kąta odchylenia osi tłumika magnetoreologicznego od osi prowadnic w kolbie na jego działanie podczas strzału

Marek Radomski , Marcin Bajkowski , Janusz Kaniewski

Abstract

This paper presents a way of modeling the effect on both the weapon and the shooter of a magnetorheological (MR) damper mounted in the butt, during shooting. To this end, a modification of the model presented in [1] is proposed. Investigations were focused on determining the effect of the MR damper axis deviation angle from the runners axis in the butt on the course of recoil, particularly on the energy dissipated during shooting. Example results of the analysis are given for a 12/70 shotgun. The obtained results lead to the conclusion that the magnitude of that angle has no significant influence on the course of recoil nor on dissipation of recoil energy. Therefore, in the firearm designing practice, there are no grounds for introducing constructional solutions enabling adjustment of the MR damper deviation axis from the runners axis in the butt.
Author Marek Radomski (FPE / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marcin Bajkowski (FPE / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Janusz Kaniewski (FPE / IMP)
Janusz Kaniewski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Pages45-60
Publication size in sheets0.75
Book Radomski Marek, Bajkowski Marcin, Kaniewski Janusz (eds.): XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, 2016
Keywords in Polishmechanika, broń palna, odrzut broni, tłumik magnetoreologiczny
Keywords in Englishmechanics, firearm recoil, magnetorheological damper
Abstract in PolishW pracy przedstawiono sposób modelowania oddziaływania na broń i strzelca tłumika magnetoreologicznego (MR) zamocowanego w kolbie, podczas strzału. W tym celu zaproponowano modyfikację modelu przedstawionego w pracy [1]. Badania skoncentrowano na określeniu wpływu kąta odchylenia osi tłumika MR od osi prowadnic w kolbie na przebieg zjawiska odrzutu, a szczególnie na energię dyssypowaną podczas strzału. Zamieszczono przykładowe wyniki analizy dla gładkolufowej broni myśliwskiej kal. 12/70. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wielkość tego kąta nie ma istotnego wpływu na przebieg zjawiska odrzutu i rozpraszanie energii odrzutu. Zatem w praktyce projektowania broni palnej nie ma uzasadnienia wprowadzania rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających regulowanie kąta odchylenia osi tłumika MR od osi prowadnic w kolbie.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?