Wymagania dotyczące jakośći wody w obiektach służby zdrowia

Małgorzata Perchuć , Anna Stępień

Abstract

Każdy obiekt użyteczności publicznej powinien zapewnić wodę o wymaganej jakości, zgodnej z odpowiednimi wytycznymi prawnymi i branżowymi, na cele technologiczne oraz cele sanitarne. Z uwagi na niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia wody w instalacji wewnętrznej podczas jej dystrybucji oraz ze względu na obowiązujące dodatkowe wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej na różne cele technologiczne, obiekty służby zdrowia decydują się na stosowanie Lokalnych Stacji Doczyszczania Wody (LSDW). Na wybór odpowiedniego układu doczyszczania wody wpływa w głównej mierze wyjściowa jakość wody w punkcie czerpalnym oraz wymagania stawiane wodzie zasilającej urządzenie bądź instalację danego typu. Przestrzeganie zaleceń producentów i wymagań prawnych sprzyja wydłużeniu żywotności urządzeń oraz wpływa na efektywność ich pracy i zdrowie użytkowników instalacji.Woda doprowadzana do odbiorców ze stacji uzdatniania wody musi zawsze spełniać wymagania określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (RMZ) [25]. Podczas dystrybucji istnieje zawsze niebezpieczeństwo wtórnego mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody, jak i mogą pogorszyć się jej własności fizyko-chemiczne. Gdy woda jest wykorzystywana nie tylko na cele bytowe, ale również na różnorodne cele technologiczne, może to negatywnie wpłynąć na zdrowie odbiorców oraz mieć wpływ na efektywność i na czas eksploatacji urządzeń. Problem ten głównie ma znaczenie w budynkach użyteczności publicznej, gdzie wodę wykorzystuje się do wielu dodatkowych celów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) [21] i Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej [31], szpital, jako obiekt opieki zdrowotnej, jest budynkiem użyteczności publicznej. Każdy szpital powinien zapewnić pacjentom wodę o wymaganej jakości, ilości i ciśnieniu.
Author Małgorzata Perchuć (FEE / DWSWT)
Małgorzata Perchuć,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Anna Stępień (FEE / DWSWT)
Anna Stępień,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Other language title versionsWater quality requirements regarding facilities
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No6
Pages225-232
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuzdatnianie wody, doczyszczanie wody, LSDW, DSDW, SUW, szpital, służba zdrowia, wymagania, opieka zdrowotna, jakość wody, obiekty użyteczności publicznej
DOIDOI:10.15199/17.2016.6.6
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?