Absorbing sets and Baker domains for holomorphic maps

Krzysztof Barański , Nuria Fagella , Xavier Jarque , Bogusława Karpińska

Abstract

Praca dotyczy własności przekształceń holomorficznych f obszarów hiperbolicznych U w płaszczyźnie zespolonej, na których iteracje f zbiegają do punktu w brzegu U. Otrzymane wyniki opisują związek jednospójności dziedzin pochłaniających z typem f (w sensie klasyfikacji Bakera-Pommerenke-Cowena). Udowodniono m.in., że jeśli f ma typ podwójnie paraboliczny to istnieje jednospójna dziedzina pochłaniająca w U i podano charakteryzację typu podwójnie parabolicznego w terminach dynamicznych własności f.
Author Krzysztof Barański
Krzysztof Barański,,
-
, Nuria Fagella
Nuria Fagella,,
-
, Xavier Jarque
Xavier Jarque,,
-
, Bogusława Karpińska (FMIS / DODE)
Bogusława Karpińska,,
- Department of Ordinary Differential Equations
Journal seriesJournal of the London Mathematical Society-Second Series, ISSN 0024-6107, (A 35 pkt)
Issue year2015
Vol92
No1
Pages144-162
Publication size in sheets0.9
ASJC Classification2600 General Mathematics
DOIDOI:10.1112/jlms/jdv016
URL http://jlms.oxfordjournals.org/content/92/1/144
Languageen angielski
Score (nominal)35
ScoreMinisterial score = 35.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 35.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 1.275; WoS Impact Factor: 2015 = 0.872 (2) - 2015=0.979 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back