Urban theories of the emergence, development and endurance of commercial streets

Krystyna Guranowska-Gruszecka , Agnieszka Chudzińska

Abstract

The article is intended to provide a synthetic presentation of urban theories concerning the emergence, development and struggles to endure in relation to commercial streets located in central metropolitan areas on the global scale (mainly in Europe). These considerations have been further supplemented with the presentation of the latest contemporary solutions for climate protection. In the near future, these solutions are likely to serve as attractors to draw people to these places and to cause an increase in programme diversity, as well as to lead to the activation of commercial streets and thus improve their chances of survival.
Author Krystyna Guranowska-Gruszecka (FA / CUDRL)
Krystyna Guranowska-Gruszecka,,
- Chair of Urban Design and Rural Landscape
, Agnieszka Chudzińska (FA / DAUD)
Agnieszka Chudzińska,,
- Division of Architectural and Urban Design
Other language title versionsTeorie urbanistyczne powstania, rozwoju i przetrwania ulic handlowych
Journal seriesPrzestrzeń i Forma, ISSN 1895-3247, e-ISSN 2391-7725
Issue year2020
No41
Pages101-140
Publication size in sheets1.95
Keywords in Polishróżnorodność programowa aktywizacja miejsc węzłowych smog ochrona klimatyczna atraktory przestrzeni
Keywords in Englishprogramme diversity activation of nodal sites smog climate protectio space attractors
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest syntetyczne zaprezentowanie teorii urbanistycznych dotyczących powstawania, rozwoju i dążeń do przetrwania ulic handlowych w dzielnicach centralnych obszarów metropolitalnych w skali światowej (głównie Europy). Rozważania te uzupełniono także o prezentację najnowszych współczesnych rozwiązań ochrony klimatycznej. Mogą one stanowić w najbliższej przyszłości atraktory przyciągające ludzi do tych miejsc i powodujące wzrost różnorodności programowej, jak też aktywizacji ulic handlowych i dzięki temu ich szans na przetrwanie
DOIDOI:10.21005/pif.2020.41.C-01
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a2b7fdc4-7a59-4f2f-8bab-a621a168f31e
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?