Mobile quality tester: narzędzie z interpretowalnymi diagramami aktywności do testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych

Mikołaj Powałka , Jarosław Domaszewicz

Abstract

The paper presents a tool that automatically tests mobile networks and devices. The tool allows the user to design possibly complex test scenarios (benchmarks) and then execute them on a mobile device. The scenarios are designed with a dedicated graphical editor and take the form of UML activity diagrams. They are then uploaded to a mobile device and interpreted there. Measurement results are saved in a couple of popular formats. To check the interpreter, tests were performed on selected devices and networks, using scenarios compliant with those adopted by Polish Office of Electronic Communications. The tools was warmly received by engineers professionally engaged in testing the quality of telecom services.
Author Mikołaj Powałka
Mikołaj Powałka,,
-
, Jarosław Domaszewicz (FEIT / IT)
Jarosław Domaszewicz,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsMobile quality tester: tool with interpreted activity diagrams to test mobile networks and devices
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
Issue year2016
VolLXXXIX
No8-9/2016
Pages859-868
Publication size in sheets42.95
Keywords in Polishusługa telekomunikacyjna, urządzenie mobilne, testowanie, wskaźniki jakości, diagram aktywności UML, Android
Keywords in Englishtelecommunication service, mobile device, testing, QOS parameters, UML activity diagram, Android
Abstract in PolishReferat przedstawia narzędzie do automatyzacji testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych. Narzędzie pozwala użytkownikowi projektować rozbudowane scenariusze testowe i wykonywać je na urządzeniach mobilnych. Scenariusze są projektowane w dedykowanym edytorze graficznym, jako diagramy aktywności UML. Są one następnie wczytywane do urządzenia mobilnego i tam interpretowane. Wyniki pomiarów są zapisywane w kilku formatach. W celu sprawdzenia aplikacji wykonano testy przykładowych urządzeń oraz sieci. Zaimplementowano scenariusze testowe zgodne ze wskaźnikami używanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Narzędzie zostało przychylnie ocenione przez pracowników firm telekomunikacyjnych, zawodowo zajmujących się testowaniem jakości usług telekomunikacyjnych
DOIDOI:10.15199/59.2016.8-9.28
ProjectThe Develpment of Digital Communicatios. Project leader: Siuzdak Jerzy, , Phone: +48 22 234-7868, start date 27-04-2015, end date 31-12-2016, IT/2015/statut, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?