Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów

Aleksandra Kruk , Agnieszka Gadomska-Gajadhur , J. Dulnik , I. Rykaczewska , Paweł Ruśkowski , Agnieszka Sebai , Ludwik Synoradzki

Abstract

The effect of liquid pore precursor addition on the morphology, porosity and mechanical properties of polylactide scaffolds was investigated. The scaffolds were obtained by inversion phase method in freeze extraction mode. Selected scaffolds were subjected to a cytotoxicity test using mouse fibroblast cells. It has been shown that the addition of pore precursors favorably changes the morphol - ogy of scaffolds at the cost of decreased mechanical strength. It has been found that polylactide cellular scaffolds can be successfully used for cell culture.
Author Aleksandra Kruk (FC / LTP)
Aleksandra Kruk,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Agnieszka Gadomska-Gajadhur (FC / LTP)
Agnieszka Gadomska-Gajadhur,,
- Laboratory Of Technological Processes
, J. Dulnik
J. Dulnik,,
-
, I. Rykaczewska (FC / LTP)
I. Rykaczewska,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Paweł Ruśkowski (FC / LTP)
Paweł Ruśkowski,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Agnieszka Sebai (FC / LTP)
Agnieszka Sebai,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Ludwik Synoradzki (FC / LTP)
Ludwik Synoradzki,,
- Laboratory Of Technological Processes
Other language title versionsEvaluation of functional properties and fibroblast growth on squashy cellular scaffolds
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol63
No4
Pages270-274
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrusztowania komórkowe, polilaktyd, hodowle komórkowe, fibroblasty
Keywords in Englishcellular scaffolds, polylactide, cell culture, fibroblasts
ASJC Classification2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics; 1500 General Chemical Engineering
Abstract in PolishZbadano wpływ dodatku ciekłych prekursorów porów na morfologię, porowatość i wła - ściwości mechaniczne polilaktydowych rusztowań komórkowych. Rusztowania otrzymano metodą mokrej inwersji faz w wariancie freeze extraction . Oceniono cytotoksyczność wybranych rusztowań w stosunku do fibroblastów mysich oraz ich przydatność do hodowli komórkowych. Wykazano, że dodatek prekursora porów do polilaktydu korzystnie zmienia morfologię wytworzonych rusztowań, kosztem pogorszenia ich wytrzymałości mechanicznej. Stwierdzono, że polilaktydowe rusztowania ko - mórkowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do hodowli komórkowych.
DOIDOI:10.14314/polimery.2018.4.3
Languagepl polski
File
wdpb_publikacje_pliki_plik_publikacja_3313_org.pdf 807.07 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2017 = 0.713 (2) - 2017=0.785 (5)
Citation count*1 (2019-04-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back