Efedryny - działania lecznicze i dolingujące. Ultrasprawna chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas w badaniach moczu

A. Grabias , Włodzimierz Tszyrsznic , D. Kwiatkowska , Maria Balcerzak

Abstract

Opisano metodę oznaczania efedryn (efedryny, pseudoefedryny, norefedryny, katyny i metyloefedryny) w próbkach moczu techniką UPLC/MS/MS z wykorzystaniem chromatografu Waters Acquity UPLC (kolumna ACQUITY UPLC HSS T3 2,1×150mm, 1,8µm) sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas Waters Quattro Premier XE. Efedryny z próbek moczu wydzielano ekstrakcyjnie w układzie ciecz-ciecz (eter dietylowy jako ekstrahent). Po odparowaniu eteru rozpuszczano wydzielone związki w mieszaninie woda-metanol (85:15, v:v) i wprowadzano do kolumny chromatograficznej. Efektywne rozdzielenie poszczególnych efedryn uzyskuje się w programie gradientowym przy zastosowaniu H2O + 0,1% CH3COONH4 i CH3OH + 0,1% CH3COONH4 jako faz ruchomych. Do detekcji efedryn zastosowano tryb MRM (ang. Multiple Reaction Monitoring). Oznaczano po dwa jony potomne każdej z badanych efedryn. Oddziaływania biologiczne i obowiązujące przepisy antydopingowe wymagają oznaczania efedryn w próbkach moczu sportowców. Opracowana metoda została zastosowana w testach międzylaboratoryjnych przeprowadzanych przez Światową Agencję Antydopingową.
Author A. Grabias
A. Grabias,,
-
, Włodzimierz Tszyrsznic (FC / IBC / DDTB)
Włodzimierz Tszyrsznic,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
, D. Kwiatkowska
D. Kwiatkowska,,
-
, Maria Balcerzak (FC / CAC)
Maria Balcerzak,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Journal seriesAnalityka: nauka i praktyka, ISSN 1509-4650, (B 2 pkt)
Issue year2011
Vol1
Pages48-53
Internal identifier4168
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?