Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w warunkach spowolnienia gospodarczego Polski

Eryk Głodziński

Abstract

The main objective of the paper is to present impact of slowdown of polish economy on the construction enterprises operating. The research on restructuring concerns period of time between 2007 and 2013 and is conducted on 19 enterprises. The analysis and assessment of companies’ financial state and macro- and microeconomics indicators was presented. The assumption of research is the statement, that the above mentioned subjects introduced repair and adaptive restructuring. The main areas of radical and revolutionary changes were listed.
Author Eryk Głodziński ( / / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Pages309-321
Book Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN 978-83-62511-08-2
Keywords in Polishrestrukturyzacja, przedsiębiorstwo budowlane, kryzys ekonomiczny
Keywords in Englishrestructuring, construction enterprise, economic crisis
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie wpływu, jaki wywiera spowolnienie gospodarcze w Polsce na funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego (generalnych wykonawców). Badania dotyczące działań restrukturyzacyjnych objęły lata 2007-2013 i zostały przeprowadzone na próbie 19 podmiotów gospodarczych. Opracowanie przedstawia najważniejsze wyniki analizy i oceny ich sytuacji ekonomicznej na tle wybranych wskaźników makro- i mikroekonomicznych. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w wyniku spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu w branży budowlanej nastąpiła konieczność wdrażania działań restrukturyzacyjnych. Mały one głównie charakter naprawczy i adaptacyjny, znacznie rzadziej rozwojowy. Omawiane w opracowaniu zmiany miały niejednokrotnie charakter radykalny i rewolucyjny, co doprowadziło do dużych przeobrażeń strukturze podmiotów generalnego wykonawstwa w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?