Nitryfikacja – fakty i mity

Paula Piechna , Monika Żubrowska-Sudoł , Adam Muszyński

Abstract

Nitrification is one of the processes used in wastewater treatment. Its fi rst phase is conducted by ammonia-oxidizing microoganisms, while the second phase is led by nitrite oxidizing bacteria. Groundbreaking research results: the discovery of ammonia-oxidizing archaea and comammox bacteria (which are capable of performing two steps of nitrifi cation), allows an assumption that there are still unknowns concerning microorganisms in wastewater treatment plants. The importance of ammonia-oxidizing archaea and comammox in the nitrogen cycle in wastewater treatment plants has not yet been thoroughly analyzed. In this article, the most important information about the current state of knowledge regarding nitrifi cation is presented. Nitrifi cation process in wastewater treatment plants working in activated sludge, moving bed and hybrid technologies was characterized. Finally, the breakthrough scientifi c discoveries that took place in recent years were discussed.
Author Paula Piechna (FEE / DWSWT)
Paula Piechna,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Monika Żubrowska-Sudoł (FEE / DWSWT)
Monika Żubrowska-Sudoł,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Adam Muszyński (FEE / DB)
Adam Muszyński,,
- Department of Biology
Other language title versionsNitrification - facts and myths
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol92
No3
Pages91-94
Publication size in sheets4.55
Keywords in Polishnitryfikacja, AOB, AOA, NOB, comammox
Keywords in Englishnitryfication, AOB, AOA, NOB, comammox
Abstract in PolishNitryfikacja jest jednym z procesów wykorzystywanym do oczyszczania ścieków. Jej pierwsza faza prowadzona jest przez mikroorganizmy utleniające amoniak, podczas gdy druga przez bakterie utleniające azotyny. Przełomowe wyniki badań: odkrycie archeonów utleniających amoniak oraz bakterii comammox (które zdolne są do prowadzenia obu faz nitryfi kacji), pozwalają przypuszczać, że wciąż istnieje wiele niewiadomych dotyczących mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków. Znaczenie archeonów utleniających amoniak i bakterii comammox w obiegu azotu w oczyszczalniach ścieków nie zostało jeszcze dokładnie przebadane. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje o aktualnym stanie wiedzy dotyczącym nitryfi kacji. Scharakteryzowano proces nitryfi kacji zachodzący w oczyszczalniach pracujących w technologii osadu czynnego, złoża ruchomego i technologii hybrydowej. Na koniec omówiono przełomowe odkrycia naukowe które miały miejsce w ostatnich latach.
DOIDOI:10.15199/17.2018.3.3
URL http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=7789
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back