Simulation testing of two ways of disturbing the motion of a motor vehicle entering a skid pad as used for tests at Driver

Zbigniew Lozia

Abstract

he paper concerns digital simulation of a disturbance caused to vehicle motion during tests carried out with the use of a skid pad, i.e. a test facility normally operated at Driver Improvement Centres (DIC). The disturbance is induced with the use of a dynamic “kick plate”, which is a mandatory element of the equipment of “driving technique improvement centres of the higher degree”, pursuant to the Regulation of the Polish Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 16 January 2013 on the improving of driving techniques. The disturbance caused by a lateral displacement of the kick plate (relative to the vehicle path) forces the driver to undertake defensive manoeuvres such as turning the steering wheel, braking, or accelerating, separately or in combinations. This paper is a continuation of a previous author’s publication, where the modelling and assessment of tests with the disturbing of motion of the rear vehicle axle have been dealt with. Now, the effects of disturbing the motion of wheels of the front and rear vehicle axle have been compared with each other. The simulation results, showing the scale of the disturbance to vehicle motion to which the driver being trained must respond, have been included.
Author Zbigniew Lozia (FT / DVMO)
Zbigniew Lozia,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2016
Vol72
No2
Pages111-125
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishsymulacja, płyta dynamiczna, dynamika samochodu, ośrodki doskonalenia
Keywords in Englishsimulation, kick plate, motor vehicle dynamics, Driver Improvement Centres
Abstract in PolishArtykuł dotyczy symulacji cyfrowej zaburzenia ruchu pojazdu w trakcie testów z wykorzystaniem płyty poślizgowej stosowanej w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Zaburzenie to jest wywoływane z użyciem „płyty dynamicznej”, która stanowi obowiązkowe wyposażenie „ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego”, co określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Zaburzenie wywołane ruchem poprzecznym płyty (w stosunku do toru ruchu pojazdu) zmusza kierowcę do wykonania manewrów obronnych w postaci obrotu kołem kierownicy, hamowania lub przyspieszania, bądź kombinacji tych manewrów. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora, dotyczącej modelowania i oceny zaburzania ruchu osi tylnej pojazdu. W prezentowanej pracy porównano skutki zaburzenia ruchu tylnej i przedniej osi jezdnej pojazdu. Zaprezentowano wyniki symulacji obrazujące skalę zaburzenia ruchu pojazdu, na które musi zareagować szkolony kierowca.
DOIDOI:10.14669/AM.VOL72.ART.6
URL http://archiwummotoryzacji.pl/index.php?option=com_am&view=article&id=117&lang=pl
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
227_AMot_Eng_vol72-LOZIA 111-125.pdf 816.67 KB
Additional file
227_AMot_PL_vol72-LOZIA 111-125.pdf 662.24 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?