Wpływ składników śluzu oskrzelowego na jego właściwości reologiczne oraz transportowe

Marcin Odziomek , Martyna Kalinowska , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

Do najważniejszych czynników determinujących skuteczność leczenia wziewnego należy sprawny transport leków przez warstwę śluzu oskrzelowego będącego mieszaniną biopolimerów oraz makromolekuł, dlatego też szczególnego znaczenia nabiera poznanie mechanizmów i uwarunkowań rządzących tym procesem. W pracy przeprowadzono badania transportu masy w roztworach zawierających podstawowe składniki śluzu oskrzelowego (mucynę, albuminę, DNA) z wykorzystaniem substancji o odmiennych właściwościach fizykochemicznych - kromoglikanu disodowego oraz kwasu karminowego. W celach porównawczych przeprowadzono także badanie transportu w roztworze polimeru – hypromelozy, a także w sztucznym odpowiedniku śluzu oskrzelowego. Zakres pracy obejmował dodatkowo pomiar lepkości pozornej analizowanych próbek. Otrzymane wyniki pokazują m.in., że transport substancji niskocząsteczkowych przebiega w roztworach o niskiej lepkości (1,8-5 mPas) zawierających podstawowe składniki śluzu tylko nieznacznie szybciej (4,7-6,110-10 m2/s) w stosunku do roztworu HPMC (4,6-4,9710-10 m2/s), którego wysoka wartość lepkości pozornej (642 mPas) wskazuje na dużą gęstość sieciowania. Otrzymane wyniki podkreślają znaczenie specyficznych oddziaływań występujących pomiędzy składnikami śluzu oraz lekami, a także wskazują na potrzebę dalszego ich badania.
Author Marcin Odziomek (FCPE / CIPE)
Marcin Odziomek,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Martyna Kalinowska (FCPE)
Martyna Kalinowska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Pages1044-1050
Publication size in sheets0.5
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishdyfuzja, śluz, polimery, reologia
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?