The numerical modeling of a church window power plant condenser

Artur Rusowicz , Andrzej Grzebielec

Abstract

The paper deals with a comparison between numerical predictions, using the porous media concept and measurements of the two-dimensional model of power plant condenser. The real ribbon tube bundle of plant condenser „church window” is analyzed. The equations governing the conservation of mass, momentum, and air mass fraction are solved. The results of numerical simulation of velocity, pressure and air concentration fields are presented. The measurements included determination of difference between inlet and outlet water cooling temperature in tube. The results of simulation presents the conclusions relating usefulness of numeric calculations for diagnostics of working condenser.
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsSymulacje numeryczne skraplacza energetycznego typu “church window”
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol109
No6
Pages137-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishenergetyka, skraplacz energetyczny, para wodna, modelowanie
Keywords in Englishenergy, power plant condenser, steam, modeling
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishW pracy przedstawiono dwuwymiarowy model obliczeniowy dla skraplaczy energetycznych. Analizie poddano pęk rur o budowie typu „church window”. Rozwiązano układ równań zachowania ciągłości, pędu oraz bilansu składnika. Następnie porównano obliczone przyrosty temperatury wody chłodzącej w rurach z pomiarami przeprowadzonymi na działającym urządzeniu. Na podstawie wyników symulacji zaprezentowano wnioski dotyczące przydatności obliczeń numerycznych dla diagnostyki pracującego skraplacza
URL http://kaprint.pl/content/numerical-modeling-church-window-power-plant-condenser-0
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; GS Citations = 7.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*7 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?