Investigation of Leznikovskiy granite by ultrasonic methods

Igor Korobiichuk , Valentyn Korobiichuk , Petr Hajek , Pavel Kokes , Andrzej Juś , Roman Szewczyk

Abstract

The samples of Leznikovskуi granite deposit from different parts of the quarry were exposed to pull and compression test. The test findings showed that the samples do not only have different shades of red but also mechanical properties. The unloaded ultrasound examination of samples was also performed. 31 rock samples were exposed to compression test. The influence of the explosion-based mining technology on mechanical properties of the rocks was identified. The findings of experimental research of the rock sound velocity dependence on rock compression were presented. The research findings can be applied in diagnostics of construction elements made of natural stone in the course of installation.
Author Igor Korobiichuk (FM / IACR)
Igor Korobiichuk,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Valentyn Korobiichuk - [National Technical University of Ukraine]
Valentyn Korobiichuk,,
-
- National Technical University of Ukraine
, Petr Hajek - Czech Technical University [National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”]
Petr Hajek,,
-
-
, Pavel Kokes - [Czech Technical University]
Pavel Kokes,,
-
- Czech Technical University
, Andrzej Juś (FM / IMBE) - [Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), MNiSW [80]]
Andrzej Juś,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
, Roman Szewczyk (FM / IMBE)
Roman Szewczyk,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
Journal seriesArchives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001, (A 20 pkt)
Issue year2018
Vol63
No1
Pages75-82
Publication size in sheets3.75
Keywords in Polishgranit, kamień naturalny, siła ściskająca, naprężenia, prędkości dźwięku
Keywords in Englishgranite, natural stone, compressive strength, tension, velocity of sound
ASJC Classification1906 Geochemistry and Petrology; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Abstract in PolishPróbki granitu z Leznikovskiego złoża uzyskane z różnych części kamieniołomu poddano próbom ściskania i rozciągania. Sprawdzono również prędkość rozchodzenia się dźwięku wewnątrz próbek obciążonych i nieobciążonych. Przeprowadzone badania wykazały, że próbki różnią się nie tylko odcieniami czerwieni, ale również właściwościami mechanicznymi. W wyniku przeprowadzonych prób ściskania 31 kamiennych próbek zidentyfikowano wpływ wybuchów wykonywanych podczas wydobywania skały na jej właściwości mechaniczne. W pracy przedstawiono eksperymentalne charakterystyki prędkości rozchodzenia się dźwięku w próbkach w funkcji naprężeń ściskających, którym są one poddawane. Charakterystyki te mogą być zastosowane w diagnostyce elementów konstrukcyjnych wykonanych z kamienia naturalnego podczas ich instalacji.
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118886/edition/103437/content
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 3; GS Citations = 15.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.129; WoS Impact Factor: 2018 = 0.589 (2) - 2018=0.702 (5)
Citation count*17 (2020-02-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?