Czynniki funkcjonalne w procesie wyboru oprogramowania

Robert Wojtachnik

Abstract

Article focuses on the analysis of competitive factors and their perception by the buyers of the software. Its aim is to identify which factors are important in the process. This will help IT organizations in the process of creating the canvas strategy and its force factors’s reconstruction, which do not represent value for the buyers, and to invest in those that have higher value. The study showed that there are factors that generate value for customers that are not dependent on the size of the company, department or position (to make the adjustments, use standard processes, ease of use, simple navigation). The results also suggest the need for profiling materials reaching different audiences. Analysis of the results shows that there are factors of competition, which are dependent on the size of the company, the department to which a software is implemented, the position of assessor our offer.
Author Robert Wojtachnik ( / / IOPS)
Robert Wojtachnik,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
Issue year2016
No3 (794)
Pages40-52
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzakup oprogramowania, sprzedaż, czynniki konkurencji, kanwa strategii
Keywords in Englishsoftware buying, sale, competitive factors, strategy canvas
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na analizie czynników konkurencji i ich postrzeganiu przez nabywców oprogramowania. Jego celem jest wskazanie, które czynniki są istotne w procesie wyboru oprogramowania. Pomoże to przedsiębiorstwom informatycznym omijać te czynniki w procesie tworzenia kanwy strategii i jej rekonstrukcji, które nie stanowią wartości dla nabywcy, a inwestować w te, które stanowią dużą wartość. Badanie wykazało, że istnieją czynniki generujące wartość dla nabywców, które nie są zależne od wielkości firmy, działu czy stanowiska (dokonanie dostosowań, obsługi standardowych procesów, łatwość obsługi, prosta nawigacja). Uzyskane wyniki dowodzą również konieczności profilowania materiałów docierających do różnych odbiorców. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że istnieją czynniki konkurencji, które są zależne od wielkości firmy, działu, do którego kierowane jest oprogramowanie, stanowiska osoby oceniającej naszą ofertę. Wśród nich można wyróżnić m.in. poprawę wyniku finansowego, poprawę wydajności procesów, rozwiązanie problemów w realizacji procesów.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?