Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy

Adam Ruciński , Artur Rusowicz , Katarzyna Rucińska

Abstract

The title wastes were analyzed by gas chromatog. with mass spectroscopy and by IR spectroscopy, resp. PhMe, a derivative of PhSO3H, PhCH2OH, catechol, PhCH=CHCHO and 2,3-butanediol were found in the gas sample. The solid waste was identified as a mixt. of various chem. compd.
Author Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Katarzyna Rucińska (FC / CPCT)
Katarzyna Rucińska,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
Other language title versionsSpectral identification of gas and solid wastes from rubber processing
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No7
Pages1325-1329
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspektrometria
Keywords in Englishspectrometry
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishDokonano analizy spektralnej próbek gazowych pobranych na linii technologicznej oraz analizy widma spektralnego odpadu stałego zebranego z wnętrza kanałów wentylacyjnych miejscowego systemu wyciągowego zainstalowanego na stanowiskach produkcyjnych. Wskazano związki chemiczne odkryte podczas badań i wykazano potrzebę ich bezpiecznej utylizacji ze względu na szkodliwość dla pracowników i środowiska naturalnego.
DOIDOI:10.15199/62.2016.7.9
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-99642-spectral-identification-of-gas-and-solid-wastes-from-rubber-processing-identyfikacja-spektralna-gazowych-i-sta%C5%82ych-odpad%C3%B3w-z-przetw%C3%B3rstwa-gumy-przemysl-chemiczny-2016-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0; Scopus Citations = 5; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*4 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?