Badanie wpływu starzenia na właściwości i adhezję asfaltu

Janusz Zieliński , Blandyna Osowiecka , Wiesława Ciesińska , Barbara Liszyńska , Elżbieta Gurdzińska , Tatiana Brzozowska , Grzegorz Makomaski

Abstract

The results of testing the properties of the asphalt, which was subjected aging RFT method were presented. Asphalt 35/50 with adhesives was used in the study. Effect of aging asphalt was evaluated based on changes in temperature softening point, penetration, dynamic viscosity, omposition of the group,and adhesion to mineral aggregates.The analysis of results concerned the changes in the properties of asphalt and the impact of adhesive substance on the adhesion of asphalt with mineral aggregates.
Author Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Blandyna Osowiecka (FCEMP / IC)
Blandyna Osowiecka,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Barbara Liszyńska (FCEMP / IC)
Barbara Liszyńska,,
- The Institute of Chemistry
, Elżbieta Gurdzińska (FCEMP / IC)
Elżbieta Gurdzińska,,
- The Institute of Chemistry
, Tatiana Brzozowska (FCEMP / IC)
Tatiana Brzozowska,,
- The Institute of Chemistry
, Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsStudy of the effect of aging on the properties and adhesion of asphalt
Pages112-125
Publication size in sheets0.65
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishasfalt, starzenie asfaltu, adhezja asfaltu
Keywords in Englishbitumen, aging test, adhesion of asphalt
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań właściwości asfaltu poddanego starzeniu metodą RFT. Badaniom poddano asfalt drogowy 35/50 oraz z dodatkiem środków adhezyjnych. Wpływ starzenia asfaltu oceniono na podstawie zmiany temperatury mięknienia, penetracji, lepkości dynamicznej, składu grupowego oraz adhezji do kruszyw mineralnych.Analiza wyników dotyczyła zmian właściwości asfaltu oraz wpływu środków adhezyjnych na przyczepność asfaltu do kruszyw.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?