Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych

Magdalena Płocińska , Tomasz Płociński , Jerzy Szawłowski , Krzysztof Kurzydłowski

Abstract

Rozwój nowoczesnych metod badawczych, w połączeniu z coraz powszechniejszym dostępem do nich, pozwala na uzyskanie pełniejszego spojrzenia na budowę materiałów warstwowych takich jak powłoki cynkowe. Zastosowanie szeregu technik, umożliwiających analizowanie elementów mikrostruktury materiału w różnej skali, pozwala zobrazować wszystkie jej elementy, co daje możliwość właściwej interpretacji mechanizmów zachodzących na etapie powstawania powłok cynkowych. Proces cynkowania zanurzeniowego zachodzi na tyle szybko, że obecnie prowadzone badania opierają się głównie na analizie mikrostruktury już powstałych powłok. Klasyczne podejście do analizy właściwości powłok cynkowych oparte jest na wynikach obserwacji wykonanych na przekroju poprzecznym, przy użyciu mikroskopii świetlnej. Technika ta w zadowalający sposób przedstawia złożoną budowę powłoki, ujawniając poprzez chemiczne trawienie granice międzyfazowe. Jednak w celu pełnego scharakteryzowania budowy powłoki, konieczne jest zastosowanie innych technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM), skaningowa mikroskopia jonowa (SIM), których wykorzystanie gwarantuje zobrazowanie struktury w pełnym zakresie. Równie ważna w badaniu powłok cynkowych jest możliwość wykonania dokładnej analizy fazowej powłok cynkowych, którą jest najlepiej wykonywać przy wykorzystywaniu silnych źródeł promieniowania uzyskiwanego np. w synchrotronie. W niniejszej pracy przedstawiono opis szeregu różnych technik badawczych oraz wyniki obrazujące mikrostrukturę powłok cynkowych. Przedstawione wyniki pozwalają na uzyskanie nowego, pełniejszego spojrzenia na budowę powłoki cynkowej.
Author Magdalena Płocińska (FMSE / DMD)
Magdalena Płocińska,,
- Division of Materials Design
, Tomasz Płociński (FMSE / DMD)
Tomasz Płociński,,
- Division of Materials Design
, Jerzy Szawłowski (FMSE / DSE)
Jerzy Szawłowski,,
- Division of Surface Engineering
, Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design
Journal seriesOchrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, (B 4 pkt)
Issue year2011
No2
Pages36-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, mikrostruktura powłoki cynkowej, mikroskopia elektronowa
Keywords in Englishhot-dip zinc galvanizing, zinc layer, zinc layer microstructure, electron microscopy
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0005-0005?q=c57a5d05-8f32-428c-8645-b0db1cdee00e$3&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
File
02-Plocinska.pdf 2.78 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?