Kultura organizacji wirtualnych. Charakterystyka e-kultury

Helena Bulińska-Stangrecka

Abstract

Przemiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do zmiany paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. Organizacja wirtualna stanowi odpowiedź na wyzwania nowej gospodarki. Skuteczna implementacja wirtualności w przedsiębiorstwie wymaga odpowiednich działań w zakresie społecznej strony organizacji. Dotyczy to zarządzania przez kulturę. W organizacjach wirtualnych mamy do czynienia z nową formą kultury e-kulturą. Specyfikacja e-kultury związana jest z wirtualną organizacją i dostosowywaniem przedsiębiorstwa do nowych warunków. Artykuł opisuje najistotniejsze elementy e-kultury w badanych organizacjach IT działających w Polsce. Wskazane zostaną specyficzne czynniki charakteryzujące e-kulturę tych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest opis e-kultury w badanych organizacjach IT w oparciu o badania ilościowe przeprowadzone na próbie 92 organizacji. Na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej scharakteryzowano na podstawowe wymiary e-kultury cechujące współczesne przedsiębiorstwa IT działające w Polsce.
Author Helena Bulińska-Stangrecka ZFNSiPT
Helena Bulińska-Stangrecka,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663
Issue year2016
Vol3
No321
Pages55-69
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishe-kultura, organizacja wirtualna, analiza czynnikowa.
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0 (2018-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back