Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności

Izabela Sobierajska , Małgorzata Sikorska

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania Rynku Zygmunta Starego w Karczewie, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych nawarstwień i aspektów jego rozwoju, związanych z wielowiekową tradycją handlową rynku. Lokacyjny rynek karczewski od końca XVI wieku do początku wieku XX był główną przestrzenią reprezentacyjną oraz przede wszystkim targową miasta. Zlokalizowany został na zachód od wcześniejszego placu targowego, jeszcze przedlokacyjnego. W XVIII wieku znowu na zachód, tym razem od Rynku, powstał kolejny plac miejski, również będący targowiskiem. Wszystkie 3 przestrzenie placów położone były przy głównym szlaku handlowym wschód-zachód, prowadzącym do przeprawy przez Wisłę. W drugiej połowie wieku XX Rynek został przekształcony z przestrzeni historycznie targowej na przestrzeń wielofunkcyjną, na którą niejako składają się: zieleniec, parking miejski oraz przestrzeń służąca dla organizacji imprez masowych. Te funkcje różnorodnie wprowadzone w różnych częściach rynku spowodowały w efekcie jego całkowicie niespójny obraz, spotęgowany przez zabudowę zrealizowaną w centrum przestrzeni rynku w pierwszej i drugiej połowie XX wieku – dzielącą rynek na 3 główne części o wspomnianych funkcjach. Charakter i jakość tej zabudowy nie odpowiada randze centralnego planu miejskiego, który przestał być na co dzień główną i tętniącą życiem przestrzenią publiczną miasta. Dodatkowo na obniżenie znaczenia placu wpływa fakt, że główne centrum administracyjne miasta zlokalizowane jest obecnie około 250-300 metrów na zachód od Rynku. Kolejnym ważnym problemem jest ruch tranzytowy, także ciężki, prowadzony śladem dawnego traktu handlowego na kierunku wschód-zachód przez centrum miasta, w tym przez przestrzeń Rynku. Artykuł zawiera ogólne sugestie proponowanych działań rewitalizacyjnych, mających na celu ujednolicenie kompozycyjne obszaru całego Rynku, wskazując potencjalne błędy, które pojawiły się przy podobnych działaniach obejmujących historyczne place miejskie.
Author Izabela Sobierajska
Izabela Sobierajska,,
-
, Małgorzata Sikorska (FA / CUDPP)
Małgorzata Sikorska,,
- Chair of Urban Design and Physical Planning
Other language title versionsTroubleshooting city squere in Karczew in the light of contemporary needs of local community
Journal seriesMAZOWSZE Studia Regionalne, ISSN 1689-4774
Issue year2016
No19
Pages49-70
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishRynek Zygmunta Starego w Karczewie, zagospodarowanie i funkcjonowanie rynku
DOIDOI:10.21858/msr.19.03
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?