Тенденції розвитку територіального самоврядування у Польщі

Kazimierz Waćkowski , Larysa J. Gordiienko

Abstract

The paper: "Trends in development of local government in Poland," explains the concept of sustainable development of local government, based on reconciliation for economic, social and environmental objectives through the achievement of goals: 1) economic, consisting in satisfying the basic material needs of citizens using technology does not destroy the environment 2) social and humanitarian, assuming a minimum of social security, health care, development of the spiritual man, safety, and education, recreation and sport; 3) ecological, consisting of halting environmental degradation and its restoration and elimination of potential and actual threats.
Author Kazimierz Waćkowski (FPE / IOPS)
Kazimierz Waćkowski,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Larysa J. Gordiienko
Larysa J. Gordiienko,,
-
Pages57-58
Publication size in sheets0.3
Book Waćkowski Kazimierz, Gordiienko Larysa J. (eds.): Публічне управління: виклики ХХІ століття (зб. тез ХІІІ Між нар. наук. конгрессу), 2013, ISBN 978-966-390-099-X
Keywords in Polishsamorząd terytorialny; środowisko; obywatele; bezpieczeństwo socjalne; ochrona zdrowia; edukacja
Keywords in Englishlocal government; environment; citizens; social security; health care; education
Abstract in PolishW referacie pt.: „Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce” omówiono koncepcję zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, opartą na pogodzeniu racji ekonomicznych, społecznych i ekologicznych poprzez osiągnięcie celów: 1) ekonomicznych, polegających na zaspokajaniu podstawowych potrzeb materialnych obywateli przy wykorzystaniu technologii nie niszczących środowiska; 2) społecznych i humanitarnych, zakładających zabezpieczenie minimum socjalnego, ochronę zdrowia, rozwój sfery duchowej człowieka, bezpieczeństwo i edukację, rekreację i sport; 3) ekologiczne, polegających na powstrzymywaniu degradacji środowiska oraz jego odnawianie i eliminację potencjalnych i faktycznych zagrożeń.
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?