Systemy hybrydowe fotowoltaiczno-termiczno-słoneczne

Jarosław Bigorajski , Dorota Chwieduk

Abstract

The article presents the different possibilities of using solar energy with special emphasis on methods suitable for the climate of Central Europe. This article applies to both the production of electricity and heat from solar radiation. The biggest problem associated with the generation of electricity from solar energy is relatively low efficiency of photovoltaic cells. Most of the absorbed solar energy is converted to heat which is lost to the environment. This heat raises the temperature of photovoltaic cells. Photovoltaic cells have the property that the higher the temperature is, the lower efficiency. The resolution of this issue is receiving heat from photovoltaic cells - such a solution is called PVT hybrid collectors. The last part of the article describes a mathematical model of the installation concerned and the description of the results of the calculations
Author Jarosław Bigorajski (FPAE / IHE)
Jarosław Bigorajski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Dorota Chwieduk (FPAE / IHE)
Dorota Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsHybrid photovoltaic thermal solar systems
Pages269-279
Publication size in sheets0.5
Book Dzięgielewski Andrzej, Szychowski Dariusz, Wernik Jacek (eds.): Wybrane problemy techniki, 2015, P.P.-H "Drukarnia" Sp. z o.o., Sierpc, ISBN 978-83-62081-48-6, 484 p.
Keywords in Polishenergia, odnawialne źródła energii, energia słoneczna, fotowoltaika
Keywords in Englishenergy, solar energy, photovoltaic
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony niekonwencjonalnemu źródłu energii - energii słonecznej. W artykule zaprezentowano różne możliwości wykorzystania energii słonecznej ze szczególnym uwzględnieniem metod odpowiednich dla klimatu Europy Centralnej. Artykuł dotyczy zarówno wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła z energii promieniowania słonecznego. Największym problemem związanym z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii słonecznej jest stosunkowo niska sprawność obecnie dostępnych ogniw fotowoltaicznych. Większość absorbowanej energii słonecznej jest konwertowana na ciepło, które jest tracone do otoczenia. Ciepło to podwyższa temperaturę ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne mają tę własność, że im wyższa jest ich temperatura tym niższą osiągają sprawność. Aby rozwiązać ten problem odbiera się ciepło od ogniw fotowoltaicznych - takie rozwiązanie nazywa się kolektorem hybrydowym PVT (ang. photovoltaic thermal). W artykule opisano różne rodzaje PVT wraz z przykładami zastosowań. Ostatnia część artykułu zawiera opis modelu promieniowania słonecznego, modelu urządzenia PVT oraz wyniki symulacji działania instalacji PVT. Jako dane wejściowe pogodowe wykorzystano temperaturę powietrza zewnętrznego, napromieniowanie całkowite i jego składowe. Natężenie promieniowania półsferycznego padającego na płaszczyznę odbiornika o danej orientacji i pochyleniu było wyznaczane za pomocą modelu izotropowego promieniowania słonecznego dyfuzyjnego (model Liu-Jordana). Do zamodelowania kolektora hybrydowego PVT wykorzystano zmodyfikowany model Hottela-Whilliera-Blissa. Zaprezentowane w artykule wyniki dowodzą, że układy hybrydowe PVT mogą być efektywnie stosowane w warunkach krajowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-03-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back