Problems of Modeling of Flow and Heat Transfer in Porous Media

Gamal A. Amhalhel , Piotr Furmański

Abstract

The paper presents an up-to-date overview of the theoretical and the engineering application aspects of the porous media. Problems which arise in modeling the flow and heat transfer phenomena by momentum and energy equations, and which are not present in the corresponding free-fluid flow, are discussed in more detail. Such problems arise from the higher order terms in the momentum equation and from thermal dispersion or local thermal equilibrium in the energy equation. The general class of boundary conditions which differentiate the flow phenomena from that of corresponding free-fluid flow have also been discussed in more detail. The channeling phenomena caused by the nonhomogeneity of porosity near the wall is presented and models which approximate the porosity variation are demonstrated. The boundary effects and their influence on the porous media have also been analyzed. The important aspects of engineering applications of the porous media and other applications of the macroscopic approach typical for porous media were also discussed. Finally conclusions corresponding to problems met in the modeling of flow and heat transfer in porous media are drawn.
Author Gamal A. Amhalhel (FPAE / IHE)
Gamal A. Amhalhel,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Furmański (FPAE / IHE)
Piotr Furmański,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsProblemy modelowania przepływu płynu i wymiany ciepła w ośrodkach porowatych
Journal seriesBiuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej , ISSN 1425-1353
Issue year1997
Vol85
Pages55-88
Publication size in sheets1.65
Abstract in PolishW pracy przedstawiono przegląd problemów teoretycznych i inżynierskich zastosowań ośrodków porowatych. W szczególności rozpatrzono te zjawiska towarzyszące przepływowi płynu i wymianie ciepła w ośrodkach porowatych, które nie występują w przepływie samego płynu. Zjawiska te związane są z występowaniem członów wyższego rzędu w równaniu pędu oraz ze zjawiskiem dyspersji termicznej i lokalnej równowagi termicznej w równaniu energii. Rozpatrzono ogólną klasę warunków brzegowych oraz zjawisko kanałowania spowodowane niejednorodnością porowatości w pobliżu brzegu ośrodka. Opisano zasadnicze inżynierskie zastosowania ośrodków porowatych wiążące się z wymianą ciepła.
URL http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/24
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?