Business models and growth modes. Qualitative research of Polish online companies

Sylwia Sysko-Romańczuk , Tymoteusz Doligalski

Abstract

The purpose of this paper is to identify differences and similarities between business models and growth odes of Polish online companies. Following statistical segmentation,five companies were selected. The companies, as segment representatives, were the subject of qualitative research (case study). The analysed companies share some similarities (e.g.contribution to customer, breadth of selection) and differences (e.g. content management, co-creation of value with customer). The identified growth mode is based on entering foreign markets after reaching a certain scale on the domestic market.
Author Sylwia Sysko-Romańczuk (FoM)
Sylwia Sysko-Romańczuk,,
- Faculty of Management
, Tymoteusz Doligalski
Tymoteusz Doligalski,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415
Issue year2016
No68
Pages205-223
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpropozycja wartości, model biznesu, ścieżki wzrostu, e - commerce, efektywność biznesu, st u dium przypadku, Polska, Region Środk o- wo - Europejski
Keywords in Englishv alue proposition, busin ess model, growth modes, e - commerce, firm performance, case study, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu było zidentyfikowanie i opisanie różnic oraz podobieństw pomiędzy modelami biznesu oraz ścieżkami wzrostu polskich firm internetowych. W następstwie statystycznych segmentacji wybrano pięć firm, które jako przedstawiciele segmentów, były przedmiotem badań jakościowych (studium przypadku). Analizowane spółki wykazują podobieństwa w następujących kryteriach segmentacji: efektywność oferty dla klienta, szerokość oferty oraz różnice: zarządzanie treściami(kontentem), współtworzenie wartości z klientem. Typowy model ścieżka wzrostu to wchodzenie na rynki zagraniczne po uzyskaniu na rynku krajowych określonej skali sprzedaży.
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_68_15.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?