Koncepcja zastosowania sztucznych sieci neuronowych do zarządzania budową

Małgorzata Brych-Dobrowolska

Abstract

The article discusses the subject use Artificial Neural Networks to management construction process. Management construction process depends on many factors. Above all it is management costs, time, change and risk. These factors require planning and must be kept controlled. Currently, there are many programs help in construction process. However, there aren’t programs for detecting threat. Artificial Neural Networks can be used to risk assessment. Simulations using ANN can show the probability of adverse changes, additional costs, estimated costs of the works and the execution time. Such information is extremely helpful in the decision-making process.
Author Małgorzata Brych-Dobrowolska (FCEMP / ICEn)
Małgorzata Brych-Dobrowolska,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages95-102
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishzarządzanie budową, sztuczne sieci neuronowe
Keywords in English-
Abstract in PolishZarządzanie budową jest złożonym procesem, na który ma wpływ wiele niezależnych od siebie czynników. Jest to zarządzanie przede wszystkim czasem, kosztami, zmianą oraz ryzykiem. Czynniki te wymagają planowania i muszą być na bieżąco monitorowane celem podejmowania operatywnych decyzji zaradczych w sytuacji odstępstwa od planu. Obecnie dostępnych jest wiele programów wspomagających zarządzanie budową, zarówno do planowania oraz kontroli budżetu jak i harmonogramu. Brak jest jednak narzędzi pomocnych w wykrywaniu zagrożeń. Dlatego też plany rzeczowo-czasowe i koszty inwestycji budowlanych oceniane są mało realistyczne. Sztuczne sieci neuronowe mogłyby ułatwić pracę w tym zakresie. Symulacje przy użyciu SSN mogą pokazać prawdopodobieństwo zajścia niekorzystnych zmian, dodatkowych kosztów, przewidywany koszt robót i czasu wykonania. Informacje takie są niezwykle pomocne w procesie decyzyjnym.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?