Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym

Olaf Dybiński , Jerzy Kwiatkowski , Kamil Różycki , Arkadiusz Węglarz , Roman Kwiecień

Abstract

The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, inwhich in themulti-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
Author Olaf Dybiński (FPAE / IHE)
Olaf Dybiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Kamil Różycki (FPAE / IHE)
Kamil Różycki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Roman Kwiecień (FPAE / IHE)
Roman Kwiecień,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsAnalysis of energy savings achieved due to application of a heating control system in multi-family building
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol1
No1
Pages50-52
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsterowanie ogrzewaniem; efektywność energetyczna; inteligentny budynek
Keywords in Englishheating control system; energy efficiency; smart home
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C.Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
DOIDOI:10.15199/33.2019.01.09
URL http://www.materialybudowlane.info.pl/11762
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?