Modelling and strength analysis of a mandible miniplate

Grzegorz Krzesiński , Piotr Wądołowski , Jakub Bańczerowski , Piotr Gutowski

Abstract

In the paper the strength analysis results of a mandible miniplate by means of the finite element method were presented. The main goal of the calculations was to find out the dependency between a technique of the miniplate fixation and the maximum allow-able stresses in a mandible bone tissue and in the miniplate itself. The analyses of three cases were conducted: the first one was focused on a simplified model, where the dependency between the inter-bone gap size and the maximum allowable stresses in the miniplate were examined; in the second case, the most fragile parts of a healthy mandible were determined on its realistic model; and in the third one the calculations of stresses and displacements for the miniplate fixed into a broken mandible were conducted. The last part of this paper describes an improvement process of a realistic model - the technique of modelling was changed and also a number of corrections in mandible bone tissue material properties were introduced.
Author Grzegorz Krzesiński (FPAE / IAAM)
Grzegorz Krzesiński,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Piotr Wądołowski (FPAE)
Piotr Wądołowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
, Jakub Bańczerowski
Jakub Bańczerowski,,
-
, Piotr Gutowski
Piotr Gutowski,,
-
Other language title versionsModelowanie i analiza wytrzymałościowa stabilizatora płytkowego żuchwy
Journal seriesInżynieria Powierzchni - Surface Engineering, ISSN 1426-1723
Issue year2016
Vol21
No1
Pages30-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza wytrzymałościowa, metoda elementów skończonych, MES, stabilizator płytkowy, biomechanika, właściwości wytrzymałościowe tkanki kontnej
Keywords in Englishstrength analysis, finite element method, FEM, mandible miniplate, biomechanics, bone tissue strength properties
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych stabilizatora płytkowego żuchwy. Głównym celem obliczeń było wykazanie zależności między sposobem zamocowania stabilizatora a maksymalnym dopuszczalnym naprężeniem w żuchwie oraz samej płytce. Przeprowadzono analizy trzech przypadków: pierwszy dotyczył modelu uproszczonego, gdzie badano zależność między wielkością szczeliny międzykostnej a maksymalnym naprężeniem w stabilizatorze płytkowym; w drugim przypadku określono na realistycznym modelu zdrowej żuchwy jej najbardziej wrażliwe fragmenty, a w trzecim przeprowadzono obliczenia naprężeń oraz przemieszczeń dla stabilizatora umocowanego do żuchwy złamanej. Ostatnia część pracy opisuje proces ulepszenia modelu realistycznego - zmieniono sposób modelowania, a także wprowadzono szereg poprawek we właściwościach materiałowych żuchwy.
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?