Integrated Assessment of Operations Strategy

Stanisław Strzelczak

Abstract

Ineffective evaluation of operations strategy, resulting in negative side effects, is increasingly frequently reported in literature. It is mostly explained by non-integral and inconsistent assessment. Therefore an integrated framework for assessment was conceptualized to eliminate the reported dysfunctionalities. It is based on the paradigm of New Economy, holism, and departs from common but narrowing approaches, which solely focus on the business/company point of view. The proposal applies an ecosystemic perspective, which is fundamental for collaborative networks or when Internet ecosystems are used to drive operations. Both, procedural and cultural foundations are considered in the proposed solution.
Author Stanisław Strzelczak (FPE / IOPS)
Stanisław Strzelczak,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
Pages95-108
Keywords in Polishstrategia operacyjna, ocena zintegrowana, ocena holistyczna
Keywords in EnglishOperations Strategy, Integrated Assessment, Holistic Assessment
Abstract in PolishLiteratura coraz częściej opisuje nieskuteczność oceny strategii operacyjnej skutkującą negatywnymi efektami ubocznymi, co tłumaczy się brakiem integralności, a zwłaszcza spójności oceny. Dlatego w pracy proponuje się ramy zintegrowanej oceny eliminujące opisywane dysfunkcjonalności. Bazuje się na paradygmacie Nowej Ekonomii i holizmie. Przy ocenie strategii uwzględnia się perspektywę ekosystemiczną, istotną dla form partnerskich oraz gdy działalność operacyjna jest prowadzona się poprzez ekosystem Internetowy. Uwzględnia się zarówno podejście proceduralne, jak i bazę kulturową oceny.
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back