Electric current as a source of information about control parameters of indirect injection fuel injector

Krzysztof Więcławski , Jędrzej Mączak , Krzysztof Szczurowski

Abstract

The article discusses results of the laboratory experiments in which fuel injectors used in indirect injection internal combustion engines were tested. During the experiments, numerous dosing cycles of the injectors were performed while changing the control parameters, due to which, the dosing characteristics were developed and influence of applied parameters on the resultant fuel flow determined. Simultaneously, the voltage and electric current waveforms in the injector coil were recorded, due to which finding links between the electric current characteristics and the determinants of the injector work was possible. The investigation has shown that parameters of electric current constitute a precise criterion for assessing the operation of the solenoid valve, because fuel flow is created due to the work ofelectric current. Thus, by observing the changes in the current flowing through the valve coil,it is possible to monitor precisely the correctness of the process of opening the flow and the electric current intensity, at which the flow began and to determine the mechanical quantities such as fuel dose and pressure. As a result, a characteristic is developed, that provides the links between the fuel pressure and the electric current at the point of lifting the needle, which is quite a novel approach. Such a characteristic can be used in diagnostics and control of fuel injectors as well as all kinds of electromagnetic valves.
Author Krzysztof Więcławski (FACME / IV)
Krzysztof Więcławski,,
- Institute of Vehicles
, Jędrzej Mączak (FACME / IAE)
Jędrzej Mączak,,
- Institute of Automotive Engineering
, Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Other language title versionsPrzebieg prądowy jako źródło informacji o parametrach sterowania wtryskiwaczem paliwowym wtrysku pośredniego
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, [Eksploatacja i Niezawodnosc], ISSN 1507-2711
Issue year2020
Vol22
No3
Pages449-454
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish wtryskiwacz, diagnostyka wtryskiwacza, wtrysk pośredni, przebieg prądowy
Keywords in EnglishInjector, injector diagnostics, indirect injection, current waveform
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki eksperymentów laboratoryjnych polegających na testowaniu wtryskiwaczy paliwowych stosowanych w silnikach spalinowych z wtryskiem pośrednim. Podczas eksperymentów wykonano wiele cykli dawkowania wtryskiwaczy zmieniając parametry sterowania, dzięki czemu opracowano charakterystyki dawkowania i określono wpływ stosowanych parametrów sterowania na wynikowy przepływ paliwa. Jednocześnie rejestrowano przebiegi napięcia i natężenia prądu elektrycznego w cewce wtryskiwacza, dzięki czemu możliwe było powiązanie charakterystyk prądowych z determinantami pracy wtryskiwacza. Wykazano, iż parametry prądowe są precyzyjnym kryterium oceny pracy zaworu elektromagnetycznego, ponieważ dzięki wykonanej przez prąd pracy powstaje przepływ paliwa. Zatem poprzez obserwację zmian prądu płynącego przez cewkę zaworu, można precyzyjnie monitorować prawidłowość procesu otwierania przepływu oraz natężenie prądu, przy którym przepływ się rozpoczął oraz określać wielkości mechaniczne jak dawka i ciśnienie paliwa. Wynikiem badań jest opracowanie charakterystyki wiążącej ciśnienie paliwa z natężeniem prądu w punkcie podnoszenia iglicy, co jest podejściem nowatorskim. Taka charakterystyka może być wykorzystana w diagnostyce i sterowaniu wtryskiwaczy paliwowych oraz wszelkiego rodzaju zaworów elektromagnetycznych.
DOIDOI:10.17531/ein.2020.3.7
URL http://ein.org.pl/2020-03-07
Languageen angielski
File
2020-03-07.pdf 922.13 KB
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 100.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.43; WoS Impact Factor: 2018 = 1.806 (2) - 2018=1.588 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?