Real-Time Content Delivery Networks Monitoring

Krzysztof Kaczmarski , Marcin Pilarski

Abstract

Modern Content Delivery Networks require both monitoring and analysis tools in real-time. The first ones deliver real time alerts and system behaviour. The second are intended to offer more complicated reports which may be used for data mining, prediction or even service accounting. In this paper we present a method of covering all these functionalities by providing a real time (or almost real time) monitoring, but based on sophisticated statistics which may be basis for deeper system analysis. Our solution is based on real time MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) cube creation and time series stored in a dedicated database system.
Author Krzysztof Kaczmarski (FMIS / DACSCM)
Krzysztof Kaczmarski,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
, Marcin Pilarski (FMIS)
Marcin Pilarski,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
Journal seriesPrzegląd Teleinformatyczny, [Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki], ISSN 2300-5149, [1427-3578]
Issue year2013
Vol1
No19
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishWspółczesne Sieci Dostarczania Treści (CDN) wymagają zarówno monitoringu, jak i narzędzi do analizy w czasie rzeczywistym. Monitoring umożliwia śledzenie zachowania systemu oraz sygnalizowanie alarmów w czasie rzeczywistym. Narzędzia do analizy umożliwiają natomiast tworzenie bardziej skomplikowanych form raportów, które mogą być wykorzystywane do eksploracji danych lub prognoz, a nawet do rozliczeń za usługi. W tym artykule prezentujemy sposób obejmujący wszystkie te funkcje, dostarczając w czasie rzeczywistym (lub prawie rzeczywistym) funkcję monitorowania, opierającą się na zaawansowanych technikach statystycznych, które mogą być podstawą do głębszej analizy systemowej. Nasze rozwiązanie oparte jest na tworzeniu kostki MOLAP (ang. Multidimensional Online Analytical Processing) w czasie rzeczywistym oraz analizie szeregów czasowych zapisanych w dedykowanej bazie danych.
URL http://przeglad.ita.wat.edu.pl/
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 2.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2016-04-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?