Badanie wpływu syntezowanego żelu CSH na właściwości wyrobów cementowych

Galyna Kotsay , Alicja Olszewska

Abstract

In modern construction industry using admixtures provides a wide range of opportunities in modification cement products in order to obtain products having improved properties. The current question is the ability to modify the use of nanomaterials. For this reason the aim of this work was to study the impact of the admixture of calcium silicate hydrate (CSH phase), obtained from the nanosilica on the properties of cement products. The study compared the effect of synthesized phases of CSH and silica to consistency, setting time and the strength of mortars and concretes. Positive effect of the tested admixtures for concrete resistance against chloride corrosion.
Author Galyna Kotsay (FCEMP / ICEn)
Galyna Kotsay,,
- Insitute of Civil Engineering
, Alicja Olszewska
Alicja Olszewska,,
-
Pages185-191
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishuwodniony krzemian wapnia (CSH żel), krzemionka strąceniowa, cement
Abstract in PolishW nowoczesnym budownictwie zastosowanie aktywnych domieszek daje wiele możliwości w modyfikacji materiałów cementowych, w celu otrzymywania wyrobów o ulepszonych właściwościach. Aktualnym problemem pozostaje możliwość modyfikacji z wykorzystaniem nanomateriałów. Z tego powodu celem pracy było badanie wpływu domieszki uwodnionego krzemianu wapnia (fazy CSH), otrzymanego z nanokrzemionki strąceniowej, na właściwości wyrobów cementowych. W pracy porównano wpływ syntezowanej fazy CSH i krzemionki strąceniowej na konsystencję, czas wiązania oraz na wytrzymałość zapraw i betonów. Stwierdzono korzystny wpływ badanych domieszek na odporność betonu przed korozją chlorkową.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?