Porównanie poziomu symulowanych drgań oddziałujących na dziecko przewożone samochodem lub pojazdem szynowym

Ewa Kardas-Cinal , Zbigniew Lozia , D. Więckowski

Abstract

The paper reports the results of the investigations on the ride comfort for a child transported in a safety seat mounted in a road car and a railway vehicle. It has been investigated how random irregularities of the surface on which the vehicle wheels move (the road or the railway track) affect the magnitude and the frequency characteristics of the vibrations to which is exposed the young passenger – a child transported in a standard safety seat located on a passenger seat in a road car or a railway vehicle. The applied research tools are the simulation vehicle dynamics models of road car and railway vehicle as well as the models of a passenger seat and a child safety seat which all have previously been used successfully in numerous research works by the present authors. The ISO 2631–1 standard has been applied to evaluate the ride comfort. The numerical simulations have been performed for several ride velocities.
Author Ewa Kardas-Cinal (FT / DCFTE)
Ewa Kardas-Cinal,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
, Zbigniew Lozia (FT / DVMO)
Zbigniew Lozia,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
, D. Więckowski
D. Więckowski,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No112
Pages355-359
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdrgania, środki transportu, dziecko w foteliku
Keywords in Englishvibrations, means of transport, child in safety seat
Abstract in PolishW pracy autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących porównania komfortu jazdy dziecka przewożonego samochodem i pojazdem szynowym. Badano wpływ losowych nierówności podłoża, po którym przemieszczają się koła pojazdu (drogi lub toru kolejowego) na wielkość i charakterystykę częstotliwościową drgań, na które narażony jest mały pasażer - dziecko przewożone w standardowym foteliku, posadowionym na fotelu pojazdu drogowego lub szynowego. Narzędziami badawczymi są modele symulacyjne ruchu pojazdu drogowego i szynowego oraz modele fotela pasażera pojazdu i fotelika do przewozu dzieci, uprzednio z powodzeniem wykorzystane w wielu pracach badawczych i naukowo-technicznych autorów. Do oceny komfortu jazdy zastosowano normę ISO 2631–1. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla kilku prędkości jazdy.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/content/download/6313/35470/file/Ewa%20Kardas-Cinal,%20Zbigniew%20Lozia,%20Dariusz%20Wi%C4%99ckowski.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
224_WTPW-2016_Kardas_Lozia_Więckowski.pdf 389.05 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?