Wpływ parametrów pracy aktywatora koronowego na zwilżalność i drukowność folii polilaktydowej

Joanna Izdebska-Podsiadły

Abstract

Polylactide films are relatively new printing substrates, which are an important packaging material for future due to their biodegradability. The publication discusses the results of research on the effects of corona activator operating parameters on the wettability and printability of polylactide film. Samples of commercially available PLA film were subjected to modification using different settings of the machine – different power values and speed of travel of the material. Unmodified and modified samples were tested. The contact angles were measured, the surface free energy and its polar and dispersive components were calculated, and the gloss and surface roughness were determined. Subsequently the samples were printed on a laboratory flexographic printing press using water-based inks and the prints were evaluated. The results showed that the best wettability, printability and quality of the print was obtained after activation using the following corona activator operating parameters: power of 400 W and speed of the treated material of 8.5 m/min.
Author Joanna Izdebska-Podsiadły (FPE / IMP)
Joanna Izdebska-Podsiadły,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesOpakowanie, ISSN 0030-3348
Issue year2016
Vol3
Pages92-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfolie polilaktydowe, aktywacja koronowa, zwilżalność podłoża
Keywords in Englishpolylactide film, corona treatment, wettability
Abstract in PolishFolie polilaktydowe są wciąż stosunkowo nowymi podłożami drukowymi, które ze względu na swoje właściwości biodegradacji są obiecującym na przyszłość, istotnym materiałem opakowaniowym. W publikacji omówiono wyniki badań własnych nad wpływem parametrów pracy aktywatora koronowego na zwilżalność i drukowność folii PLA. Próbki komercyjnie dostępnej folii zostały poddane modyfikacji przy różnej mocy oraz prędkości przesuwu materiału. Nieaktywowane i aktywowane folie poddano badaniom kątów zwilżania, wyznaczono ich swobodną energię powierzchniową wraz z jej składowymi polarną i dyspersyjną, oraz określono ich połysk i chropowatość powierzchni. Następnie wykonano nadruki fleksograficzne przy użyciu farby wodorozcieńczalnej i zbadano ich wybrane właściwości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że aktywacja wykonana przy parametrach pracy aktywatora: moc 400 W i prędkość przesuwu materiału 8,5 m/min, umożliwiła uzyskanie najlepszej zwilżalności, drukowności i jakości końcowej odbitki.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?