Wydatki i trendy w konsumpcji w gospodarstwach domowych wysokodochodowych

Marlena Piekut

Abstract

The aim of the article was to identify trends in consumption in the high-income households. Material consisted of individual data by CSO. One of the research methods were canonical correlation analysis. The high-income households are mainly households led by people with higher levels of education, households less personal, located in metropolitan areas or villages. In the high-income households at the head of the hierarchy of the expenditure were spending on basic goods and other goods. The amount of these expenses mainly determined the age of the head home. In the high-income households spending on services related to leisure time, as well as spending on clothing and footwear depended on the location of the household and age of household members, in the first place. In the high-income households significant part of the expenditure is directed towards the category covering gifts. This may indicate the participation of households in the consumption collaborative
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584
Issue year2016
Vol14
No1
Pages30-44
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkonsumpcja, wydatki, elity ekonomiczne, determinanty konsumpcji, konsumpcja kolaboratywna
Keywords in Englishconsumption, expenditures, economic elites, determinants of consumption, collaborative consumption
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfikacja trendów pojawiających się w konsumpcji w gospodarstw domowych wysokodochodowych na podstawie wydatków z budżetów domowych. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane GUS. Jedną z metod badawczych była analiza korelacji kanonicznej. Gospodarstwa domowe wysokodochodowe to gospodarstwa prowadzone przede wszystkim przez osoby z wyższym poziomem wykształcenia, mniej osobowe, zlokalizowane w największych miastach lub na wsiach. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych na czele hierarchii wydatków znalazły się wydatki na dobra podstawowe oraz na pozostałe dobra. Wysokość wymienionych wydatków przede wszystkim determinował wiek głowy domu. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych wydatki na usługi związane z zagospodarowywaniem wolnego czasu, a także na odzież i obuwie zależały przede wszystkim od miejsca lokalizacji gospodarstwa domowego oraz wieku członków gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych znacząca część wydatków kierowana była na kategorię obejmująca między innymi dary może świadczyć o udziale tych gospodarstw w konsumpcji kolaboratywnej.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.58.2
Languagepl polski
File
2_2016_Problemy Zarządzania.pdf 199.82 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?