Simplicity and depth of the Banach fixed–point theorem

Krzysztof Drachal

Abstract

Podano prosty i krótki dowód tw. Banacha o punkcie stałym. Pokazano zastosowania tego twierdzenia w grafice komputerowej (tzw. kompresja fraktalna obrazów). Pokazano jak fraktale mogą być użyte do opisu otaczającej rzeczywistości. Skonfrontowano takie podejście z pewnymi metodami/teoriami z zakresu geometrii różniczkowej i kosmologii.
Author Krzysztof Drachal (FMIS)
Krzysztof Drachal,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
Pages12-20
Publication size in sheets0.5
Book Tomasz Kisielewski, Krzysztof Pasek (eds.): 15th International Workshop for Young Mathematicians, 2013, ISBN 978-83-929547-4-3
URL http://kmsuj.im.uj.edu.pl/warsztaty2012/index.php%3Faction=abstracts.html
Languageen angielski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?