Parcie gruntu na przyczółki mostowe w świetle zaleceń krajowych i zagranicznych

Radosław Oleszek , Wojciech Trochymiak , Mirosław Bukowski

Abstract

The paper contains a review of the rules of adopting the earth pressure values as presented in various national and international recommendations. Attention is drawn to the strong dependence of earth pressure on displacement of the abutment, which is associated with the sequence in which load is applied to the spans as well as with the construction of the road embankment. An example of calculations for a directly erected bridge abutment has been included, along with a preliminary analysis of the displacement and the estimate of indirect pressure.
Author Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wojciech Trochymiak (FCE / IRB)
Wojciech Trochymiak,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Mirosław Bukowski (FCE / IRB)
Mirosław Bukowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2013
Vol69
No4
Pages182-188
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparcie gruntu, przemieszczenie, przyczółek mostowy, przykład obliczeniowy
Keywords in Englishbridge abutment, displacement, earth pressure, example of calculations,
Abstract in PolishDokonano przeglądu zasad przyjmowania wartości parcia gruntu, prezentowanych w różnych zaleceniach krajowych i zagranicznych. Zwrócono uwagę na silną zależność tego parcia od przemieszczeń bryły przyczółka, związanych z kolejnością przykładania obciążenia z przęseł i wykonywaniem nasypu drogowego. Zamieszczono przykład obliczeniowy przyczółka posadowionego bezpośrednio, wraz z wstępną analizą przemieszczeń i oszacowania parć pośrednich.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db3493c2-12b5-4b39-8626-e0a5abb18b1e?q=1c77c749-c8b0-44e6-b98c-82438584e307$3&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 27-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 27-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-04-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?