SZACOWANIE CZASÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW RYZYKA

Krzysztof Kaczorek , Janusz Edward Kulejewski , Nabi Ibadov

Abstract

n/a
Author Krzysztof Kaczorek (FCE / ICE)
Krzysztof Kaczorek,,
- The Institute of Civil Engineering
, Janusz Edward Kulejewski (FCE / ICE)
Janusz Edward Kulejewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Nabi Ibadov (FCE / ICE)
Nabi Ibadov,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages33-33
Publication size in sheets0.3
Book Szafranko E., Pawłowicz J.A. (eds.): Inżynieria przesięwzięć budowlanych. Zeszyt streszczeń, 2018, Wydział Prawa i Administracji, ISBN 978-83-948487-4-3, 75 p.
program konferencji 2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishroboty budowlane, czynniki ryzyka
Keywords in Englishconstruction work
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*1 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?