Weryfikacja autorskiego modelu dojrzałości w obszarze zarządzania kryzysowego

Anna Kosieradzka , Justyna Smagowicz

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu weryfikacji autorskiego modelu dojrzałości w obszarze zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej na poziomie gminnym. W artykule zostały określone wytyczne, dotyczące kompetencji organizacji, które stały się punktem wyjścia do opracowania kwestionariusza badawczego. Przedstawiono również ogólne zasady, którymi kierowano się przy budowie kwestionariusza badawczego dla całego modelu, natomiast w opracowaniu zaprezentowano uzyskane wyniki dla wybranego podobszaru procesowego.
Author Anna Kosieradzka (FoM / CIE)
Anna Kosieradzka,,
- Chair of Innovativeness and Entrepreneurship
, Justyna Smagowicz (FoM / CIE)
Justyna Smagowicz,,
- Chair of Innovativeness and Entrepreneurship
Pages26-35
Publication size in sheets0.5
Book Wysokińska-Senkus Aneta (eds.): Wybrane problemy zarządzania. Kontekst bezpieczeństwa, 2020, Akademia Sztuki Wojennej, ISBN 978-83-7523-747-4, 283 p.
Keywords in Polishmodel dojrzałości, publiczne zarządzanie kryzysowe, proces zarządzania ryzykiem, narzędzie badawcze
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-07-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?