Energia słoneczna jako metoda przeróbki komunalnych osadów ściekowych

Hanna Bauman-Kaszubska , Paweł Antczak

Abstract

The article brought to the attention of the seriousness of the increasing amounts of municipal sewage sludge. It shows the trend of the conduct of municipal sewage sludge in Poland. Presents the advantages and disadvantages of solar dryers, plants using free solar energy as a method to reduce weight and volume of sludge. The article also working for several years in Rzeszow solar dryer and the planned investment in Pobierowo, where the amount of sludge is uneven in scale year due to the fact that it is a tourist destination
Author Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP / ICEn)
Hanna Bauman-Kaszubska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Paweł Antczak (FEE)
Paweł Antczak,,
- Faculty of Environmental Engineering
Pages146-152
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2015 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, 2015, PW Filia w Płocku, ISBN 978-83-925264-3-8, 214 p.
Keywords in Polishosady ściekowe, suszarnia, termiczna przeróbka, oczyszczalnia ścieków, unieszkodliwianie
Keywords in Englishsewage sludge, drying, thermal processing, sewage treatment plant, disposal
Abstract in PolishW artykule została zwrócona uwaga na powagę narastającej ilości komunalnych osadów ściekowych. Ukazano tendencję zmian postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi w Polsce. Przedstawiono zalety i wady suszarni słonecznych, obiektów wykorzystujących darmową energię słoneczną jako metodę zmniejszenia masy i objętości powstających osadów. W artykule przedstawiono również pracującą od kilkunastu lat suszarnię słoneczną w Rzeszowie oraz planowaną inwestycję w Pobierowie, gdzie ilość powstających osadów jest nierównomierna w skali roku za sprawą tego, iż jest to miejscowość turystyczna
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back