Analiza możliwości wykorzystania potencjału energetycznego strumienia ścieków w układzie przesyłu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka"

Bartosz Bednarz , B. Królak

Abstract

The article presents a hydraulic and economic analysis, as well as proposals for possible solutions of energy recovery from wastewater in the sewage transport network siphon between the left-bank Warsaw and the "Czajka" wastewater treatment plant, located on the right bank of Warsaw. It also describes the results of laboratory tests carried out on the Francis turbine model in the Fluid Mechanics laboratory at the Water Structures and Hydraulics Department of the Warsaw University of Technology. The research was used in preparation of quality assessment of the hydraulic resistance phenomenon, necessary for taking over the gate valve function in the transport system siphon.
Author Bartosz Bednarz (FEE / DHEH)
Bartosz Bednarz,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, B. Królak
B. Królak,,
-
Other language title versionsAnalysis of the possibilities to use power generating potential of the wastewater stream in the sewage transportation system between the left bank of Warsaw and the "Czajka" wastewater treatment plant
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439
Issue year2019
Vol79
No6(846)
Pages12-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoczyszczanie ścieków, analiza ekonomiczna, odzyzkanie energii ze ścieków
Keywords in Englishwastewater treatment, economic analysis, energy recovery from wastewater
Abstract in PolishW artykule przedstawiona została analiza hydrauliczna, ekonomiczna oraz propozycje możliwych do wdrożenia rozwiązań odzyskania energii ze ścieków w obiekcie syfonu układu przesyłowego strumienia ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły. Opisane zostały również badania laboratoryjne na modelu turbiny Francisa, wykonane w laboratorium Mechaniki Płynów w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej. Badania służyły do jakościowej oceny zjawiska generowania oporu hydraulicznego, potrzebnego do przejęcia funkcji zasuwy regulującej w obiekcie syfonu układu przesyłowego
Abstract in original languageO czyszczalnia ścieków "Czajka" jest obecnie jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie. Spływają do niej ścieki z lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Warszawy oraz m.in. z Zielonki, Marek, Legionowa i Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie [1]. Ścieki z wyżej położonej, lewobrzeżnej części miasta są dostarczane za pomocą kolektora Burakowskiego i układu przesyłowego (UP), składającego się z pompowni "Farysa", komory krat oraz syfonu - rurociągów poprowadzonych w tunelu pod dnem Wisły, do Zakładu Świderska. Następnie ścieki są odprowadzane do OŚ "Czajka" kolektorem wzdłuż ul. Modlińskiej. Naturalna różnica wysokości pomiędzy lewym a prawym brzegiem Wisły w Warszawie stwarza okazję do wykorzystania potencjału energetycznego strumienia ścieków przepływających przez układ przesyłowy. Prezentowana koncepcja [2] przedstawia analizę hydrauliczną, ekonomiczną oraz propozycje możliwych do wdrożenia rozwiązań odzyskania energii ze ścieków w obiekcie syfonu układu przesyłowego. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Syfon układu przesyłowego znajduje się w północnej części Warszawy, powyżej mostu północnego im. Marii Skłodowskiej Curie. Ścieki z kolektora Burakowskiego, przez komorę krat, trafiają do pionowych odcinków dwóch nitek rurociągów A i B wykonanych z rur GRP o średnicy 1600 mm i wysokości ok. 28 m, znajdujących się w studni o średnicy wewnętrznej 20 m i głębokości około 38 m; wyposażonej w poziomy eksploatacyjne z pomostami, windę i klatkę schodową. W centralnej części studni wydzielono zbiornik awaryjny o średnicy wewnętrznej 6,5 m i pojemności ok. 900 m3, w celu przejmowania ścieków podczas ewentualnej awarii. Następnie rurociągi biegną tunelem o długości ok. 1300 m, wydrążonym pod Wisłą, a prowadzone nimi ścieki przepływają Rys. 1. Oczyszczalnia ścieków "Czajka" w Warszawie - widok z lotu ptaka [9] GOSPODARKA WODNA 6/2019 13 HYDRAULIKA, HYDROLOGIA, HYDROGEOLOGIA do komory rozprężnej znajdującej się po drugiej stronie rzeki [...] .
URL http://sigma-not.pl/publikacja-120801-analiza-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wykorzystania-potencja%C5%82u-energetycznego-strumienia-%C5%9Bciek%C3%B3w-w-uk%C5%82adzie-przesy%C5%82u-%C5%9Bciek%C3%B3w-z-lewobrze%C5%BCnej-warszawy-do-oczyszczalni-%C5%9Bciek%C3%B3w-%22czajka%22-gospodarka-wodna-2019-6.html
Languagepl polski
File
GW_BB_120801.pdf 835.01 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?